«
Fortbildningen för samhällskommunikatörer i oktober 2018 handlade om att lära ut om...
»
Den sista fortbildningen under 2018 handlade om hälsa. Det fanns också tid under fortbildningen...

Fortbildning – Socialtjänsten och föräldrarutbildningar

Under novembers fortbildning fanns socialsekreterare från Stockholm stad på plats för att berätta mer om socialtjänstens roll och uppdrag gällande barn och ungdomar. Många deltagare har frågor kring socialtjänsten i kurserna, så vid detta tillfälle fick samhällskommunikatörerna chans att ställa frågor på ämnet för att kunna svara på deltagarnas frågor ännu bättre.

Både barn och unga och deras föräldrar kan själva höra av sig till socialtjänsten om de vill ha hjälp och stöd. Personer som arbetar med barn och unga måste anmäla till Socialtjänsten om de tror att ett barn har det svårt eller far illa. Även privatpersoner kan anmäla till socialtjänsten om de tror att ett barn behöver hjälp. När socialtjänsten får en anmälan gör de en utredning och därefter kan de ge insatser så som att delta i en samtalsgrupp, familjesamtal eller att barnet flyttar till ett familjehem till exempel. Det är i väldigt få fall som barn blir omhändertagna efter en utredning, oftast är det andra insatser som sätts in i första hand beroende på hur situationen ser ut.

Även Studiefrämjandet fanns på plats under fortbildningen för att informera samhällskommunikatörerna om Älskade barn. Det är studiecirklar för föräldrar i ett nytt land där studiematerialet baseras på FN: barnkonvention. Föräldrar får i studiecirklarna chans att diskutera på modersmål om små och stora frågor om föräldraskap.

Lär mer:
Koll på soc
Föräldragrupper
Studiecirklar för föräldrar i ett nytt land

«
Fortbildningen för samhällskommunikatörer i oktober 2018 handlade om att lära ut om...
»
Den sista fortbildningen under 2018 handlade om hälsa. Det fanns också tid under fortbildningen...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter