«
Under novembers fortbildning fanns socialsekreterare från Stockholm stad på plats för att...
»
Årets första fortbildning hade tema mänskliga rättigheter och diskriminering. Föreläsaren...

Fortbildning – Hälsokommunikation

Den sista fortbildningen under 2018 handlade om hälsa. Det fanns också tid under fortbildningen för att hylla de fantastiskt duktiga samhällskommunikatörerna för det viktiga arbete de gör och att dela ut intyg för de fortbildningar de har deltagit i under året.

Efter årsskiftet kommer samhällskommunikatörerna att berätta än mer om hälsa i kurserna i samhällsorientering än vad de gör idag. Föreläsare var på plats den 7 december för att prata mer om migrationshälsa, levnadsvanor och när det är dags att söka hjälp om man mår dåligt.

Migrationshälsa handlar främst om att hälsan påverkas av livet före flykten, själva flykten och tiden i det nya landet. Dessa tre olika faser påverkar många negativt men att känna sig mer etablerad i sitt nya hemland påverkar hälsan positivt. Kursen i samhällsorientering är en nyckel för många att förstå samhället och känna sig mer etablerad i Sverige.

Läs mer:
Uppdrag psykisk hälsa
Folkhälsomyndigheten – levnadsvanor
Suicide Zero

«
Under novembers fortbildning fanns socialsekreterare från Stockholm stad på plats för att...
»
Årets första fortbildning hade tema mänskliga rättigheter och diskriminering. Föreläsaren...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter