«
Fortbildningar för länets samhällskommunikatörer kom igång igen efter sommaren den 1 september...
»
27 oktober var en dag fullpackat med fortbildning för samhällskommunikatörerna i Stockholms...

Fortbildning – Nyanlända med funktionsnedsättning

Under den första av två fortbildningar i oktober var det temat nyanlända med funktionsnedsättning. Förmiddagen inleddes med föreläsare från Myndigheten för delaktighet.  Det passet gav en grund om FN:s funktionshinderskonvention, begreppsintroduktion och myndighetens arbete med migranter med funktionsnedsättning. På deras webbplats finns en broschyr de har tagit fram som finns på flera olika språk, som riktar sig till målgruppen.

Arbetsförmedlingen var också på plats för att berätta om vad de kan erbjuda målgruppen och slutligen var även Hörselskadades förening i Stockholm med som föreläsare. De sistnämnda driver ett projekt som riktare sig just till vår målgrupp – Stockholmare United – att höras och höra till. Genom det projektet kommer de involvera målgruppen och erbjuda aktiviteter för personer som är nya i Sverige och har hörselnedsättning av något slag.

Tack till alla föreläsare och samhällskommunikatörer som deltog.

«
Fortbildningar för länets samhällskommunikatörer kom igång igen efter sommaren den 1 september...
»
27 oktober var en dag fullpackat med fortbildning för samhällskommunikatörerna i Stockholms...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter