«
Under fortbildningen i april möttes vi upp i Welcome house lokaler på Södermalm och fick allra...
»
Sista fortbildningen innan sommaren hade tema sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter...

Fortbildning – Utrikes födda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden

Fortbildningen i maj hade fokus på utrikes födda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. En stor del av förmiddagen utgick från rapporten Mellan tillit och misstro – utrikes födda kvinnor om sina behov och hinder i relation till arbetsmarknadsetablering. Rapporten är framtagen av Jämställdhetsmyndigheten i samarbete med flera andra myndigheter, blanda annat Arbetsförmedlingen.

Till fortbildningen kom en föreläsare från Arbetsförmedlingen och berättade om resultaten av kvinnornas behov, situation och hinder från de gruppintervjuer som genomförts. Bristen på socialt och professionellt nätverk, begränsad kontakt med majoritetssamhället och en svår bostadssituation är några av de behov som kvinnorna tagit upp i intervjuerna.

Under fortbildningen fick vi även höra exempel på hur några kommuner i länet arbetar med målgruppen. Etableringslyftet som är verksamma i Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby informerade om sin verksamhet samt stadsdelsmammorna i Stockholms stad. Liknande koncept av det sistnämnda finns även i fler kommuner i länet, i Järfälla och i Sigtuna.

«
Under fortbildningen i april möttes vi upp i Welcome house lokaler på Södermalm och fick allra...
»
Sista fortbildningen innan sommaren hade tema sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter