کار و تحصیل

Arbete och utbildning

بخش دوم درس ”آموزش های اجتماعی” کار و تحصیل نام دارد. در اینجا شما این فرصت را خواهید داشت که در مورد مسیرهای مختلف تحصیل، کار و راه اندازی شرکت خود در سوئد گفت و گو کنید.

شاید سؤالات عملی زیادی در مورد نحوه عملکرد بازار کار داشته باشید یا شاید بخواهید بدانید که با مدرک دانشگاهی از کشور خود چه فرصت هایی در دسترس شماست.

نمونه مسایل مطرح شده در این بخش از دوره:

  • فرصت های من از نظر تحصیل در سوئد چیست؟
  • یادگیری مادام العمر به چه معناست؟
  • حقوق و تکالیف من در محل کار چیست؟

در برگه‌های سمت راست، می‌توانید درباره نحوه توسعه، رشد و یادگیری چیزهای جدید از طریق تحصیل یا کار در سوئد اطلاعات بیشتری کسب کنید.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter