آموزش

(Utbildning)

در دوره ”آموزش های اجتماعی” درباره چگونگی کار سیستم آموزشی برای کودکان و بزرگسالان در سوئد بیشتر می­آموزید. این دوره همچنین در مورد چگونگی ترجمه و ارزیابی مدارک تحصیلی خارجی، امکان گرفتن وام تحصیلی برای بزرگسالان برای تأمین هزینه های خود در طول تحصیل و چگونگی مشارکت مادران و پدران در تحصیل فرزندانشان است.

نمیدانید که در چه زمینه ای میخواهید تحصیل کنید؟ از یک مشاور تحصیلی studievägledare و یا راهنمای حرفه و فن yrkesvägledare کمک بگیرید. نزد این مشاوران می توانید در مورد آموزش ها و مدارس مختلف اطلاعات بیشتری کسب کنید.

اگر می خواهید درباره آموزش بزرگسالان مانند یادگیری زبان سوئدی در sfi، آموزش در مدرسه عالی حرفه و فن Yrkeshögskola یا در مدرسه بزرگسالان Komvux بیشتر بدانید با کمون خود تماس بگیرید.

در برگه‌های سمت راست، می‌توانید در مورد امکانات گوناگون برای تحصیل در استان استکهلم بخوانید.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter