بازارکار

(Arbetsmarknaden)

تقریباً نیمی از جمعیت سوئد دارای نوعی کار هستند. میزان بیکاری در سراسر سوئد تقریباً ۹ درصد است (سال ۲۰۱۰)

بازارکار شامل بخش خصوصی و بخش عمومی است. بخش خصوصی شامل شرکت‌هائی است که دارای مالکان خصوصی هستند و سوددهنده هستند. فروشگاه‌ها و صنایع نمونه اینگونه شرکت‌ها هستند. بخش عمومی شامل فعالیت‌هائی است که دولت، کمون‌ها و شورای استان برای ارائه خدمات به شهروندان اداره می‌کنند. نمونه اینگونه فعالیت‌ها خدمات درمانی، آموزشی و پلیس است. تقریباً یک سوم همه کارکنان در بخش عمومی کار می‌کنند.


امکانات و شرایط گوناگون

(Olika möjligheter och förutsättningar)

امکان یافتن یک شغل در مناطق گوناگون، حرفه‌های گوناگون، برای گروه‌های گوناگون سنی، برای زنان و مردان و برای افرادی که متولد سوئد یا متولد کشورهای دیگر باشند، یکسان نیست.

در شهرهای بزرگ، در مقایسه با مناطق روستائی، کارهای بیشتری وجود دارد اما افراد بیشتری نیز در آنجا هست که در جستجوی آن کارها هستند. بیکاری در بین نوجوانان، بزرگسالان، متولدان کشورهای خارج بیشتر است و زنان و مردان نیز همیشه دارای امکانات یکسانی در بازارکار نیستند. در برخی بخش‌ها شمار زنانی که کار می‌کنند از مردان بیشتر است، برای نمونه در بخش خدمات درمانی. در بخش‌های دیگر شمار مردان بیشتر است، برای نمونه در بخش صنایع.

امروزه غالباً درباره گذار بزرگ از یک نسل به نسل دیگر سخن گفته می‌شود. این موضوع به این ترتیب است که شمار زیادی در دهه ۱۹۴۰ متولد شدند و آنان در چند سال آینده بازنشسته می‌شوند. این بدان معناست که به نیروی کار تازه نیاز خواهد بود. به احتمال فراوان مناطق روستائی بیشترین تأثیر را از گذار نسل‌ها متحمل خواهند شد، زیرا شمار بزرگی از مردم نیز همزمان به شهرهای بزرگ کوچ می‌کنند.

برای پی‌بردن به اینکه بازارکار در مناطق گوناگون کشور چگونه به نظر می‌رسد، و در کدام حرفه‌ها کمبود نیروی کار وجود دارد، می‌توان با اداره کاریابی و یا با راهنمای تحصیلی و شغلی تماس گرفت.

برای خواندن اطلاعات بیشتر درباره حرفه‌های گوناگون به وبگاه اداره کاریابی مراجعه کنید:

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter