Blogg

Fortbildning – Familj och relationer

Under årets första fortbildning för samhällskommunikatörerna den 20/1 ordnade Centrum för samhällsorientering en fortbildning på tema Familj och relationer. Under en heldag fick samhällskommunikatörerna fördjupad kunskap av förläsare från Origo, ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, samt av RFSU. Origo berättade bland annat om hur skam, språk och normer hör ihop med hedersrelaterat våld…

Läs mer »

Fortbildning- hedersrelaterad våld

Centrum för samhällsorientering bjöd den 29/4 in organisationen Origo för en fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I kursdelen ‘Familj och leva i Sverige’ tar samhällskommunikatörerna upp individens rättighet att styra över sitt eget liv enligt den svenska lagstiftningen och diskuterar synen på relationer och barnuppfostran i Sverige.

Läs mer »

Sammanställning av konferensen 20/5

Konferensen på temat värdegrund och hälsa blev lyckad och vi samlade ca 100 deltagare från länet och olika regioner i landet. Det pågår nu ett arbete för att ta fram ett förslag till implementering av hälsoprojektet Samverkan hälsa i ordinarie verksamhet. För er som inte kunde delta men vill veta mer om innehållet kommer här en sammanställning av dagens höjdpunkter,…

Läs mer »

Centret har besökt Svenska med baby

Under hösten har Centrum för samhällsorientering besökt Svenska med baby runt om i Stockholms län. Vid besöken har vi informerat om samhällsorientering och svarat på frågor. Det har alltid var en väldigt fin stämning med lek, skratt och sång! Svenska med baby är öppna föräldrargrupper som skapar nya möten mellan barn (ca 0-2 år) och…

Läs mer »

Hälsoprojekt för nyanlända

Personer som flytt till Sverige har ibland olika typer av hälsoproblem, inte sällan kopplat till traumatiska erfarenheter i hemlandet. Länsstyrelsen har därför beviljat pengar till ett hälsofrämjande projekt anpassat för personer som deltar i samhällsorientering för nyanlända. Samhällsorientering är en lagstadgad utbildning för nyanlända invandrare, som ska ge kunskap om hur samhället fungerar och hur…

Läs mer »

Nyanlända får träffa Stockholmsfaddrar

Att skapa kontakter mellan kulturer och öka integrationen. Det är målet för projektet Stockholmsfaddrar, som är nytt för i år. – Jag tycker det är ett otroligt bra initiativ, säger en Stockholmsfadder. Projektet syftar till att öka förutsättningarna till att skapa nya kontakter för personer som kommer till Stockholm, och inte har någon tidigare koppling till…

Läs mer »

Tack till er alla som deltog på konferensen!

Vi som anordnade konferensen för samhällskommunikatörer den 13 februari  vill ge ett stort tack till er som deltog! Det var en spännande dag fylld med erfarenhetsutbyte och ny kunskap.   Powerpoint presentationer De powerpoint presentationer som vi hittills har fått in hittar ni nedan, resten kommer att läggas upp allt eftersom. Informationsverige.se   Workshops   Värderingsövningar och…

Läs mer »

Ny upphandling av samhällsorientering

Ny upphandling av samhällsorientering på gång! Förfrågningsunderlaget är sedan den 20 december utannonserat. Sista anbudsdagen är den 4 februari. Förfrågningsunderlaget kan hämtas på opic.com. Lycka till!    

Läs mer »

Utvidgad målgrupp för etableringslagen

I regeringens propositionen föreslås att fler anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande än i dag ska omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Ändringen innebär ett undantag från det villkor som föreskriver att den anhörige, för att omfattas av lagen, ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att anknytningspersonen först togs…

Läs mer »

Talande Webb

Nu kan du få nyistockholm.se innehåll uppläst på engelska eller svenska med Talande Webb! Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Det enda du behöver göra att ladda ner programmet.

Läs mer »
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter