«
Fortbildningen i juni blev digital, på grund av pågående pandemi. Denna gång handlade...
»
Efter en sommarpaus i juli med fortbildningar som CSO ansvarar för, hölls en ny digital träff...

Fortbildning – barnkonventionen och etableringsprogrammet

Den 26 juni ordnade CSO en digital fortbildning för länets samhällskommunikatörer. Vid denna träff togs två olika ämnen upp. Första timmen ägnades åt barnkonventionen med hjälp av barnombudsmannen i Stockholm stad.  Fokus var bland annat på att barnkonventionen numera är lag, vad lagen innebär och vilka konsekvenser den får.

Andra timmen var det fokus på etableringsprogrammet, med föreläsare från arbetsförmedlingen i Södertälje. Samhällskommunikatörerna fick chans att ställa sina frågor om bland annat hur covid-19 påverkar deltagare i etableringsprogrammet.

Läs mer:
Barnombudsmannen i Stockholm stad
Mina rättigheter – Barnombudsmannen
Om etableringsprogrammet

«
Fortbildningen i juni blev digital, på grund av pågående pandemi. Denna gång handlade...
»
Efter en sommarpaus i juli med fortbildningar som CSO ansvarar för, hölls en ny digital träff...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter