Tips och stöd

Efter kursen i samhällsorientering är slut har du lärt dig mer om dina rättigheter och skyldigheter i Sverige och hur Sverige och din kommun är uppbyggt och fungerar. Du har även fått kunskap om dina möjligheter till arbete och utbildning och fått med dig verktyg för att bli mer delaktig i det svenska samhället.

På flikarna till vänster hittar du mer information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd gällande till exempel att lära sig svenska språket och ta reda på mer om hur det svenska samhället fungerar.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter