Metod och material

  IMG_0405        Bild- affisch

 

 

Affischer och infoblad om samhällsorientering på nio olika språk som går att ladda ner och skriva ut.

 

Svenska – Samhällsorientering
Affisch                                                                  

Infoblad

Engelska – (English) Social orientation
Affisch
Infoblad

Arabiska – (االتوجيه الأجتماعي (العربية
Affisch
Infoblad

Persiska – ( اطلاعات اجتماعی (فارسی
Affisch
Infoblad

Dari – جهتیابی جامعه
Affisch
Infoblad

Somaliska – Hanuuninta bulshada
Affisch
Infoblad

Tigrinja – ሌላሕብረተሰብ
Affisch
Infoblad

Thailändska – (ภาษาไทย) การเรียนรู้สังคม
Affisch
Infoblad

Albanska – (Shqiptar) ORIENTIMI SHOQËROR
Affisch
Infoblad

 

Ej ifyllda blanketter och affischer:

Affisch/Infoblad – Svenska

Affisch/Infoblad – Engelska

Affisch/Infoblad – Arabiska

Affisch/Infoblad – Persiska

Affisch/Infoblad – Dari

Affisch/Infoblad – Somaliska

Affisch/Infoblad – Tigrinja

Affisch/Infoblad – Thailändska

Affisch/Infoblad – Albanska

 
En stor del av den information som ligger på den här webbplatsen går att ladda ner här nedanför på olika språk. Faktamaterialet i pdf:erna nedan får kopieras, spridas och användas fritt, dock inte i ett kommersiellt syfte eller på ett sätt som kan missuppfattas eller misstolkas. Källan ska alltid anges. Observera att materialet är från 2010.

Faktamaterial – Ny i Stockholm                     
Arabiska: Arabiska i färg – dec 2010   
Engelska: Engelska i färg – dec 2010   
Persiska: Persiska i färg – dec 2010    
Somali: Somali i färg – dec 2010        
Tigrinja: Tigrinja i färg – dec 2010      

En sida med mycket material och information på fler språk:

informationsverige.se


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443