Fortbildning – Jämställdhet

Fortbildningen för länets samhällskommunikatörer handlade i februari om jämställdhet i samhälle och regelverk. Vi lärde oss mer om hur jämställdheten ser ut idag, i politik, arbetsliv, familj, våld och kultur/medier. Dessutom pratade vi även om lagar och regler kring jämställdhet och likabehandling med fokus på jämställdhetsmål, diskriminering, sexuella trakasserier och sexualbrott. Det blev många diskussioner…

Läs mer »

Fortbildning – Hälsolitteracitet

Första fortbildningen detta årtionde hade temat hälsoitteracitet. Föreläsare vid detta tillfälle arbetar som forskare på ämnet på Uppsala universitet. Länets samhällskommunikatörer och de tjänstepersoner i länets kommuner som var på plats lärde sig mer om vad hälsolitteracitet är, särskilt utsatta grupper och vad som kan göras för att underlätta för personer med begränsad hälsolitteracitet. Hälsolittteracitet…

Läs mer »

Fortbildning – Migrationens påverkan på hälsan

Året sista fortbildning för länets samhällskommunikatörer handlade om traumatiska reaktioner vid krig, tortyr och flykt. Föreläsaren vid detta tillfälle arbetar som psykolog vid Transkulturellt centrum. Fortbildningen fokuserade på posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, vad som faktiskt händer i hjärnan hos personer som har PTSD och vad som är viktigt att tänka på vad gäller bemötande gentemot dessa…

Läs mer »

Fortbildning – Religionshistoria i Sverige

Under fortbildningen i november för länets samhällskommunikatörer befann vi oss i en ny lokal med utsikt över Globen. Det var bara vid just detta tillfälle dock, nästa fortbildning är vi tillbaka i lokalen på Södermalm. Temat denna novemberdag var religionshistoria i Sverige. Samhällskommunikatörerna lärde sig mer om religionsfrihet i Sverige, hur Sverige blev Europas med…

Läs mer »

Fortbildning – Interkulturell medvetenhet

Oktobers föreläsare har utvecklat en modell för begreppet interkulturell medvetenhet. Tanken med modellen är att skapa ett helhetsperspektiv i möten med människor från andra kulturer med hänsyn till både individuella och kulturella aspekter. Modellen bygger på de fem pelarna kunskap, självkännedom, acceptans, nyfikenhet och välvilja. Det blev en intressant förmiddag med många diskussioner och tillägg…

Läs mer »
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter