Fortbildning – Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

Sista fredagen i januari 2024 ordnades CSO årets första fortbildning, för samhällskommunikatörerna i Stockholms län. Temat var våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom diskuterades hur stödet kan förbättras till våldsutsatta flyktingar. Föreläsare kom dels från Relationsvåldsteamet Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, dels ett forskningsprojekt på Uppsala universitet. Under det första passet gavs grundläggande förståelse…

Läs mer »

Fortbildning – Brottsförebyggande arbete

Årets sista fortbildning ordnades den 24 november med tema Brottsförebyggande arbete. Vi hade föreläsare från polisen och en av Stockholms stads trygghets och säkerhetsamordnare. Bland annat diskuterades material Gängsnacket som finns på olika språk. Det har tagit fram av Länsstyrelsen tillsammans med Polismyndigheten. Denna förmiddag lärde vi oss även mer om vad nattvandring är och…

Läs mer »

Fortbildning – HBTQI+ – mående och historia

27 oktober var en dag fullpackat med fortbildning för samhällskommunikatörerna i Stockholms län. Numera är konceptet som regel tre halvdagar och en heldag med fortbildning per termin. Denna gång var det höstens heldag med tema HBTQI+ – mående och historia. Förmiddagen var mer teoretisk och chans fanns till diskussion, med föreläsningar om olika forskningsprojekt. Först…

Läs mer »

Fortbildning – Nyanlända med funktionsnedsättning

Under den första av två fortbildningar i oktober var det temat nyanlända med funktionsnedsättning. Förmiddagen inleddes med föreläsare från Myndigheten för delaktighet.  Det passet gav en grund om FN:s funktionshinderskonvention, begreppsintroduktion och myndighetens arbete med migranter med funktionsnedsättning. På deras webbplats finns en broschyr de har tagit fram som finns på flera olika språk, som…

Läs mer »

Fortbildning – Våldsbejakande extremism

Fortbildningar för länets samhällskommunikatörer kom igång igen efter sommaren den 1 september 2023. Samma datum var det även avtalsstart för nya avtalsperioden. Tema för denna träff var våldsbejakande extremism. Föreläsaren kom från Center mot våldsbejakande extremism (CVE). Hälften av fortbildningen hade detta tema med möjlighet att ställa frågor. Övrig tid under fortbildningen handlade om avtalsstarten….

Läs mer »
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter