Fortbildning – Elevhälsa och tillgänglig samhällsorientering

Fortbildningarna rullar på som vanligt varje månad. Februaris fortbildning innehöll två olika teman, dels elevhälsa, dels tillgänglig samhällsorientering. Föreläsaren som berättade om elevhälsa kom från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Samhällskommunikatörerna fick en genomomgång om vilket stöd som erbjuds till elever i grundskolan. Studieteamet från arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad pratade om tillgängliga lärmiljöer. Samhällskommunikatörerna  lärde sig…

Läs mer »

Fortbildning – Barns rättigheter och barnuppfostran

Årets första fortbildning hade tema barns rättigheter och barnuppfostran.  Föreläsare denna gång var Stockholms stads barnombudsman. Föreläsaren och samhällskommunikatörerna diskuterade hur olika syn på barn kan påverka föräldrarollen och hur samhällsresurser fördelas. Samhällskommunikatörerna fick också chans att diskutera med varandra om utmaningar som de deltagare som är föräldrar möter i sin barnuppfostran.

Läs mer »

Fortbildning – Utbildning

Årets sista fortbildning hade tema utbildning. Samhällskommunikatörerna fick information om: – Bedömning och utlåtande av utländsk utbildning av UHR – Yrkeshögskolan av föreläsare från Frans Schartaus Handelsinstitut – Sfx – svenska för yrkesutbildade i Stockholms län av föreläsare från  Stockholms stad

Läs mer »

Fortbildning – Psykisk ohälsa bland nyanlända familjer

I november samlades samhällskommunikatörerna för en fortbildning med tema psykisk ohälsa bland nyanlända familjer. Fokus var dels på vad psykisk ohälsa är, trauma och att hitta rätt i vården. Föreläsaren från Transkulturellt centrum pratade bland annat om hinder i att identifiera psykisk ohälsa. Språket kan vara ett hinder, när det inte alltid finns ord för…

Läs mer »

Fortbildning – Pedagogiskt ledarskap

Samhällskommunikatörerna i Stockholms län samlades i slutet av oktober för en fortbildning med tema pedagogiskt ledarskap. Föreläsare var två tidigare sfi-lärare, numera testpedagoger, inom Stockholms stad. De gav praktiska tips kring ledarskap och konflikthantering i klassrummet och vi diskuterade skillnader mellan ledarskap i sfi och samhällsorientering. Samhällskommunikatörerna fick chans att ge varandra tips från sin…

Läs mer »
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter