Fortbildning – SRHR i samhällsorienteringen

Under sista fortbildningen innan sommaruppehållet, var RFSU Stockholm tillbaka som föreläsare. Temat var SRHR i samhällsorienteringen, med fokus på lagstiftning, minoritetstress och hbtqi+. CSO har ett samarbete med RFSU som inkluderar flera fortbildningar, men även handledning av samhällskommunikatörerna och chans för dem att observera under lektionstid hur informatörer från RFSU pratar med deltagarna om SRHR…

Läs mer »

Fortbildning – socialtjänsten

Den 20 maj ordnade CSO fortbildning för länets samhällskommunikatörer med fokus på socialtjänsten. Första timmen informerade två utredare/projektledare från socialförvaltningen i Stockholm stad om sitt arbete, med fokus på barn och unga. Desinformationskampanjen om socialtjänsten, den nya socialtjänstlagen och anmälningsplikten var ämnen som togs upp. Efter en fikapaus ägnade vi tiden åt gruppdiskussioner kring case…

Läs mer »

Fortbildning – Att påverka i Sverige

Fortbildningen i april var på plats igen på Rosenlundsgatan i Stockholm, vilket alltid var rutinen innan pandemin bröt ut. Denna gång var temat att påverka i Sverige och förmiddagen var uppdelad i tre pass. Första passet handlade om val och rösträtt med föreläsare från Länsstyrelsen Stockholm. Pass två hade vi en föreläsare som är politiskt…

Läs mer »

Fortbildning – privatekonomi, del 2

Äntligen var det möjligt att ses på plats igen! Fortbildningen i slutet av mars hade tema privatekonomi, del två. Del ett var temat under januaris fortbildning. Båda dessa träffar har ordnats i samarbete med Finansinspektionen och Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Föreläsare vid detta tillfälle var CSN och Konsumenternas försäkringsbyrå, från nämnde nätverk. Dessutom berättade…

Läs mer »

Fortbildning – Desinformation, reklam och media

Årets andra fortbildning blev digital på grund av covid-19. Planen framåt är att från fortbildningen i mars kommer vi ses fysiskt igen, så länge smittläget tillåter det. Fortbildningen i februari hade tema desinformation, reklam och media. Föreläsare denna gång kom från Myndigheten för psykologiskt försvar, Konsumentverket samt Statens medieråd. Många situationer gör det aktuellt för…

Läs mer »
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter