Fortbildning – Stockholms läns historia

Under fortbildningen i maj lärde sig samhällskommunikatörerna och även de kontaktpersoner som var på plats från fyra av de samverkande kommunerna, om Stockholms läns historia. Föreläsaren kom från Stockholms stadsarkiv, och informerade om historia uppdelat i tre olika delar: migration, demokrati och bostadstillväxt i Stockholms län 1850-2019. Vi lärde oss mer om hur migrationen till…

Läs mer »

Fortbildning – Mäns våld mot kvinnor

Fortbildningen i april hade tema mäns våld mot kvinnor, med utbildare från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Vid detta tillfälle fanns förutom länets samhällskommunikatörer även kontaktpersoner från flera kommuner och Länsstyrelsen Stockholm på plats för att ta del av informationen. Vi lärde oss mer om vad Nationellt centrum mot kvinnofrid gör. De har bland annat…

Läs mer »

Fortbildning – Barns rättigheter och barnuppfostran

Ett ämne som varit efterfrågat av samhällskommunikatörerna är barnuppfostran och barns rättigheter. Detta var temat på fortbildningen i mars, dit även kontaktpersonerna i kommunerna var inbjudna. Föreläsarna var från verksamheten PLUS i Stockholms stad, som utvecklare, utbildar och förvaltar föräldraprogram och andra insatser som främjar barns utveckling. Vad som diskuterades var bland annat barns rättigheter…

Läs mer »

Fortbildning – SRHR

Årets andra fortbildning hade tema SRHR – sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Föreläsaren vid denna träff är sakkunnig i sexualupplysning på RFSU. Vi såg och diskuterade flera av de filmer som RFSU har tagit fram, i projektet UPOS, sexualupplysning på olika språk. De har tagit fram filmer, som hittills finns på 14 olika språk….

Läs mer »

Fortbildning – Mänskliga rättigheter och diskriminering

Årets första fortbildning hade tema mänskliga rättigheter och diskriminering. Föreläsaren arbetar som strateg i mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen Stockholm. Mänskliga rättigheter diskuterades från olika vinklar – filosofisk utgångspunkt, juridiskt förpliktande normer och politisk korrigerande funktion. Diskrimineringsgrunderna och diskrimineringsombudsmannens funktion togs upp. Läs mer: Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna Diskrimineringombudsmannen

Läs mer »

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443