Fortbildning – Hälsokommunikation

Den sista fortbildningen under 2018 handlade om hälsa. Det fanns också tid under fortbildningen för att hylla de fantastiskt duktiga samhällskommunikatörerna för det viktiga arbete de gör och att dela ut intyg för de fortbildningar de har deltagit i under året. Efter årsskiftet kommer samhällskommunikatörerna att berätta än mer om hälsa i kurserna i samhällsorientering…

Läs mer »

Fortbildning – Socialtjänsten och föräldrarutbildningar

Under novembers fortbildning fanns socialsekreterare från Stockholm stad på plats för att berätta mer om socialtjänstens roll och uppdrag gällande barn och ungdomar. Många deltagare har frågor kring socialtjänsten i kurserna, så vid detta tillfälle fick samhällskommunikatörerna chans att ställa frågor på ämnet för att kunna svara på deltagarnas frågor ännu bättre. Både barn och…

Läs mer »

Fortbildning – Lära ut om kontroversiella ämnen

Fortbildningen för samhällskommunikatörer i oktober 2018 handlade om att lära ut om kontroversiella ämnen. En del av informationen som lärs ut i kursen i samhällsorientering kan vara känsligt att prata om för vissa deltagare och ibland blir det diskussioner kring ämnen där alla i klassrummet inte håller med varandra. Det är viktigt att samhällskommunikatörerna inte…

Läs mer »

Fortbildning – Psykisk ohälsa

I slutet av september ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län en heldags fortbildning med tema psykisk ohälsa. Det blev fullt hus då samhällskommunikatörer, hälsokommunikatörer och även tjänstemän från Lidingö och Upplands Väsby fanns på plats denna dag. Föreläsare var från Transkulturellt centrum och Röda Korsets Center för torterade flyktingar. Många nyanlända har psykisk ohälsa,…

Läs mer »

Fortbildning – Våldsbejakande extremism

Den sista augusti ordnades första fortbildningen efter ett sommaruppehåll. Temat var våldbejakande extremism. Förutom samhällskommunikatörer var även kontaktpersoner i de samverkande kommunerna inbjudna. Från Haninge, Huddinge, Sollentuna och Värmdö kom tjänstemän som deltog under förmiddagen. Föreläsare var samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholm stad. Ämnet engagerade och som ofta annars på fortbildningarna, så hade vi…

Läs mer »

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443