Fortbildning – Barns rättigheter och barnuppfostran

Ett ämne som varit efterfrågat av samhällskommunikatörerna är barnuppfostran och barns rättigheter. Detta var temat på fortbildningen i mars, dit även kontaktpersonerna i kommunerna var inbjudna. Föreläsarna var från verksamheten PLUS i Stockholms stad, som utvecklare, utbildar och förvaltar föräldraprogram och andra insatser som främjar barns utveckling. Vad som diskuterades var bland annat barns rättigheter…

Läs mer »

Fortbildning – SRHR

Årets andra fortbildning hade tema SRHR – sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Föreläsaren vid denna träff är sakkunnig i sexualupplysning på RFSU. Vi såg och diskuterade flera av de filmer som RFSU har tagit fram, i projektet UPOS, sexualupplysning på olika språk. De har tagit fram filmer, som hittills finns på 14 olika språk….

Läs mer »

Fortbildning – Mänskliga rättigheter och diskriminering

Årets första fortbildning hade tema mänskliga rättigheter och diskriminering. Föreläsaren arbetar som strateg i mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen Stockholm. Mänskliga rättigheter diskuterades från olika vinklar – filosofisk utgångspunkt, juridiskt förpliktande normer och politisk korrigerande funktion. Diskrimineringsgrunderna och diskrimineringsombudsmannens funktion togs upp. Läs mer: Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna Diskrimineringombudsmannen

Läs mer »

Fortbildning – Hälsokommunikation

Den sista fortbildningen under 2018 handlade om hälsa. Det fanns också tid under fortbildningen för att hylla de fantastiskt duktiga samhällskommunikatörerna för det viktiga arbete de gör och att dela ut intyg för de fortbildningar de har deltagit i under året. Efter årsskiftet kommer samhällskommunikatörerna att berätta än mer om hälsa i kurserna i samhällsorientering…

Läs mer »

Fortbildning – Socialtjänsten och föräldrarutbildningar

Under novembers fortbildning fanns socialsekreterare från Stockholm stad på plats för att berätta mer om socialtjänstens roll och uppdrag gällande barn och ungdomar. Många deltagare har frågor kring socialtjänsten i kurserna, så vid detta tillfälle fick samhällskommunikatörerna chans att ställa frågor på ämnet för att kunna svara på deltagarnas frågor ännu bättre. Både barn och…

Läs mer »

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443