Fortbildning – Interkulturell medvetenhet

Oktobers föreläsare har utvecklat en modell för begreppet interkulturell medvetenhet. Tanken med modellen är att skapa ett helhetsperspektiv i möten med människor från andra kulturer med hänsyn till både individuella och kulturella aspekter. Modellen bygger på de fem pelarna kunskap, självkännedom, acceptans, nyfikenhet och välvilja. Det blev en intressant förmiddag med många diskussioner och tillägg…

Läs mer »

Fortbildning – Hedersrelaterat våld och förtryck

Till septembers fortbildning för samhällskommunikatörerna välkomnades även flera kontaktpersoner i länets kommuner. Temat var hedersrelaterat våld och förtryck och föreläsaren kom från föreningen Varken hora eller kuvad. Det är ett ämne som engagerar samhällskommunikatörerna och som kan vara utmanande att ta upp i klassrummet i kurserna. Den kartläggning föreningen gjorde 2016 om förekomsten av diskriminering…

Läs mer »

Fortbildning – Vaccin och smittsjukdomar

De fortbildningar som Centrum för samhällsorientering i Stockholms län ordnar har haft en paus över sommaren men i slutet av augusti träffades länets samhällskommunikatörer för en fortbildning med temat vaccin och smittsjukdomar. Föreläsaren kom från Smittskydd Stockholm. Hon berättade bland annat för samhällskommunikatörerna om smittvägar, barnvaccinsprogrammet och vad som är extra viktigt att informera personer…

Läs mer »

Fortbildning – Vuxenutbildning

Fortbildningen med tema vuxenutbildning var uppdelad i tre delar, Komvux, Sfx och yrkeshögskola. Föreläsare var studie – och yrkesvägledare från Vuxenutbildningscentrum i Stockholm samt en utredare från Myndigheten för yrkeshögskolan. Vi lärde oss bland annat om hur de olika utbildningssystemen ser ut, vilken stöttning som studie- och yrkesvägledare erbjuder samt hur det går till att…

Läs mer »

Fortbildning – Stockholms läns historia

Under fortbildningen i maj lärde sig samhällskommunikatörerna och även de kontaktpersoner som var på plats från fyra av de samverkande kommunerna, om Stockholms läns historia. Föreläsaren kom från Stockholms stadsarkiv, och informerade om historia uppdelat i tre olika delar: migration, demokrati och bostadstillväxt i Stockholms län 1850-2019. Vi lärde oss mer om hur migrationen till…

Läs mer »
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter