Fortbildning – Vuxenutbildning

Fortbildningen med tema vuxenutbildning var uppdelad i tre delar, Komvux, Sfx och yrkeshögskola. Föreläsare var studie – och yrkesvägledare från Vuxenutbildningscentrum i Stockholm samt en utredare från Myndigheten för yrkeshögskolan. Vi lärde oss bland annat om hur de olika utbildningssystemen ser ut, vilken stöttning som studie- och yrkesvägledare erbjuder samt hur det går till att…

Läs mer »

Fortbildning – Stockholms läns historia

Under fortbildningen i maj lärde sig samhällskommunikatörerna och även de kontaktpersoner som var på plats från fyra av de samverkande kommunerna, om Stockholms läns historia. Föreläsaren kom från Stockholms stadsarkiv, och informerade om historia uppdelat i tre olika delar: migration, demokrati och bostadstillväxt i Stockholms län 1850-2019. Vi lärde oss mer om hur migrationen till…

Läs mer »

Fortbildning – Mäns våld mot kvinnor

Fortbildningen i april hade tema mäns våld mot kvinnor, med utbildare från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Vid detta tillfälle fanns förutom länets samhällskommunikatörer även kontaktpersoner från flera kommuner och Länsstyrelsen Stockholm på plats för att ta del av informationen. Vi lärde oss mer om vad Nationellt centrum mot kvinnofrid gör. De har bland annat…

Läs mer »

Fortbildning – Barns rättigheter och barnuppfostran

Ett ämne som varit efterfrågat av samhällskommunikatörerna är barnuppfostran och barns rättigheter. Detta var temat på fortbildningen i mars, dit även kontaktpersonerna i kommunerna var inbjudna. Föreläsarna var från verksamheten PLUS i Stockholms stad, som utvecklare, utbildar och förvaltar föräldraprogram och andra insatser som främjar barns utveckling. Vad som diskuterades var bland annat barns rättigheter…

Läs mer »

Fortbildning – SRHR

Årets andra fortbildning hade tema SRHR – sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Föreläsaren vid denna träff är sakkunnig i sexualupplysning på RFSU. Vi såg och diskuterade flera av de filmer som RFSU har tagit fram, i projektet UPOS, sexualupplysning på olika språk. De har tagit fram filmer, som hittills finns på 14 olika språk….

Läs mer »

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443