Fortbildning – Hedersrelaterat våld och förtryck

Fortbildningen i maj handlade om hedersrelaterat våld och förtryck, precis som träffen i april. Vi har satsat extra mycket på detta tema nu två månader i rad. Denna gång hade vi en digital träff med samhällskommunikatörerna och en föreläsare från Länsstyrelsen Stockholm. Fokus var på lagstiftning som rör hedersrelaterat våld och förtryck. De resurser som…

Läs mer »

Fortbildning – Hedersrelaterat våld och förtryck

I och med coronaviruset covid-19 ställdes fortbildningen in i mars. Temat skulle då ha varit psykisk ohälsa och stigma. Särskilt fokus skulle då har varit på samhällskommunikatörernas mående då, de i sin yrkesroll möter en målgrupp som flera fall mår dåligt. Detta tema hoppas vi istället kunna ordna vid ett senare tillfälle under året. Fortbildningen…

Läs mer »

Fortbildning – Jämställdhet

Fortbildningen för länets samhällskommunikatörer handlade i februari om jämställdhet i samhälle och regelverk. Vi lärde oss mer om hur jämställdheten ser ut idag, i politik, arbetsliv, familj, våld och kultur/medier. Dessutom pratade vi även om lagar och regler kring jämställdhet och likabehandling med fokus på jämställdhetsmål, diskriminering, sexuella trakasserier och sexualbrott. Det blev många diskussioner…

Läs mer »

Fortbildning – Hälsolitteracitet

Första fortbildningen detta årtionde hade temat hälsoitteracitet. Föreläsare vid detta tillfälle arbetar som forskare på ämnet på Uppsala universitet. Länets samhällskommunikatörer och de tjänstepersoner i länets kommuner som var på plats lärde sig mer om vad hälsolitteracitet är, särskilt utsatta grupper och vad som kan göras för att underlätta för personer med begränsad hälsolitteracitet. Hälsolittteracitet…

Läs mer »

Fortbildning – Migrationens påverkan på hälsan

Året sista fortbildning för länets samhällskommunikatörer handlade om traumatiska reaktioner vid krig, tortyr och flykt. Föreläsaren vid detta tillfälle arbetar som psykolog vid Transkulturellt centrum. Fortbildningen fokuserade på posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, vad som faktiskt händer i hjärnan hos personer som har PTSD och vad som är viktigt att tänka på vad gäller bemötande gentemot dessa…

Läs mer »
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter