Fortbildning – Pedagogiskt ledarskap

Samhällskommunikatörerna i Stockholms län samlades i slutet av oktober för en fortbildning med tema pedagogiskt ledarskap. Föreläsare var två tidigare sfi-lärare, numera testpedagoger, inom Stockholms stad. De gav praktiska tips kring ledarskap och konflikthantering i klassrummet och vi diskuterade skillnader mellan ledarskap i sfi och samhällsorientering. Samhällskommunikatörerna fick chans att ge varandra tips från sin…

Läs mer »

Fortbildning- Jämställdhet

I september hade fortbildningen tema jämställdhet. Föreläsare var utvecklingsledaren inom jämställdhetsintegrering på  Länsstyrelsen Stockholm. Fokus vid detta tillfälle låg på begreppsförklaring, de jämställdhetspolitiska målen och genuspedagogik. En del fortbildningen handlade också om uppdateringar kring slutrapporter. Samhällskommunikatörerna fyller i en slutrapport efter varje kurs. Under fortbildningen fick de en uppdatering om vad som är viktigt att…

Läs mer »

Fortbildning – Hedersrelaterat våld och förtryck

Efter ett uppehåll över sommaren är fortbildningarna för länets samhällskommunikatörer tillbaka. Den 26 augusti 2022 var temat Hedersrelaterat våld och förtryck. Föreläsare var en utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm. Samhällskommunikatörerna fick en basutbildning inom ämnet med chans till att ställa frågor och dialog. I grupper och i helgrupp diskuterade de bland annat vad de kan göra…

Läs mer »

Fortbildning – SRHR i samhällsorienteringen

Under sista fortbildningen innan sommaruppehållet, var RFSU Stockholm tillbaka som föreläsare. Temat var SRHR i samhällsorienteringen, med fokus på lagstiftning, minoritetstress och hbtqi+. CSO har ett samarbete med RFSU som inkluderar flera fortbildningar, men även handledning av samhällskommunikatörerna och chans för dem att observera under lektionstid hur informatörer från RFSU pratar med deltagarna om SRHR…

Läs mer »

Fortbildning – socialtjänsten

Den 20 maj ordnade CSO fortbildning för länets samhällskommunikatörer med fokus på socialtjänsten. Första timmen informerade två utredare/projektledare från socialförvaltningen i Stockholm stad om sitt arbete, med fokus på barn och unga. Desinformationskampanjen om socialtjänsten, den nya socialtjänstlagen och anmälningsplikten var ämnen som togs upp. Efter en fikapaus ägnade vi tiden åt gruppdiskussioner kring case…

Läs mer »
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter