Fortbildning – Föreningsliv och integration

Årets sista fortbildning ställdes om från att ske fysiskt till en digital träff, på grund av den ökande smittspridning av covid-19. Temat var föreningsliv och integration och för att berätta mer om detta inledde en föreningssamordnare från Stockholms stad och därefter presenterade sig Hej främling, Svenska med baby och Språkkraft.

Läs mer »

Fortbildning – Polisens arbete och roll i samhället

Fortbildningen i november 2021 hade tema polisens arbete och roll i samhället. Vi hade två områdespoliser från Järva på plats och även en kommunikationsstrateg från polisens nationella enhet. Det blev tre timmar fyllda med diskussioner och dialog om bland annat rättigheter och skyldigheter, polisens brottsförebyggande arbete och utsatta områden i länet.

Läs mer »

Fortbildning – Medier och information i en digital tid

Äntligen kunde Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) ordna en fortbildning på plats, efter  ett och ett halvt år med digitala fortbildningsträffar. Den sista fredagen i oktober samlades länets samhällskommunikatörer  i Stockholm för en fortbildning med tema medier och information i en digital tid. Det var ett fullspäckat program med föreläsare från Myndigheten för…

Läs mer »

Fortbildning – hedersrelaterat våld och förtryck

Septembers fortbildning 2021 hade tema hedersrelaterat våld och förtryck. Under 2020 inledde CSO ett samarbete med Länsstyrelsen Stockholm om att regelbundet utbilda samhällskommunikatörerna kring detta ämne. Utvecklingsledare från Länsstyrelsen deltog under fortbildningen och berättade främst om särskilt utsatta grupper samt heder och föräldraskap. Dessutom fanns utredare hos Polisen på plats för att berätta mer om…

Läs mer »

Fortbildning – kvotflyktingar

Efter sommaruppehållet hade fortbildningen i slutet av augusti tema kvotflyktingar. Föreläsarna kom från länets största och minsta kommun,  Stockholm och Nykvarn. De berättade om hur mottagandet av vidarebosatta kvotflyktingar går till och hur arbetet kan skilja sig åt beroende på kommunens förutsättningar. Samhällskommunikatörerna lärde sig mer om bosättningslagen, kommunens uppdrag och vilka utmaningar som finns…

Läs mer »
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter