Fortbildning – barnkonventionen och etableringsprogrammet

Den 26 juni ordnade CSO en digital fortbildning för länets samhällskommunikatörer. Vid denna träff togs två olika ämnen upp. Första timmen ägnades åt barnkonventionen med hjälp av barnombudsmannen i Stockholm stad.  Fokus var bland annat på att barnkonventionen numera är lag, vad lagen innebär och vilka konsekvenser den får. Andra timmen var det fokus på…

Läs mer »

Fortbildning – socialtjänstens arbete med barn och unga

Fortbildningen i juni blev digital, på grund av pågående pandemi. Denna gång handlade fortbildningen om socialtjänstens uppdrag och stöd som erbjuds till barn, unga och deras föräldrar, med föreläsare från Kompetenscenter barn och unga på Socialförvaltningen i Stockholm stad. Samhällskommunikatörerna lärde sig mer om vad socialtjänsten utreder och varför och vi gick igenom statistik från…

Läs mer »

Fortbildning – Hedersrelaterat våld och förtryck

Fortbildningen i maj handlade om hedersrelaterat våld och förtryck, precis som träffen i april. Vi har satsat extra mycket på detta tema nu två månader i rad. Denna gång hade vi en digital träff med samhällskommunikatörerna och en föreläsare från Länsstyrelsen Stockholm. Fokus var på lagstiftning som rör hedersrelaterat våld och förtryck. De resurser som…

Läs mer »

Fortbildning – Hedersrelaterat våld och förtryck

I och med coronaviruset covid-19 ställdes fortbildningen in i mars. Temat skulle då ha varit psykisk ohälsa och stigma. Särskilt fokus skulle då har varit på samhällskommunikatörernas mående då, de i sin yrkesroll möter en målgrupp som flera fall mår dåligt. Detta tema hoppas vi istället kunna ordna vid ett senare tillfälle under året. Fortbildningen…

Läs mer »

Fortbildning – Jämställdhet

Fortbildningen för länets samhällskommunikatörer handlade i februari om jämställdhet i samhälle och regelverk. Vi lärde oss mer om hur jämställdheten ser ut idag, i politik, arbetsliv, familj, våld och kultur/medier. Dessutom pratade vi även om lagar och regler kring jämställdhet och likabehandling med fokus på jämställdhetsmål, diskriminering, sexuella trakasserier och sexualbrott. Det blev många diskussioner…

Läs mer »
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter