Folkhälsoarbete


Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (KCSH)
KCSH (tidigare Lafa) arbetar inom Region Stockholms med att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter. Det är ett metod- och kunskapscentrum för personer som arbetar med sex och samlevnad i Stockholms län, exempelvis inom skola, fritidsverksamhet, ungdomsmottagningar, vården och frivilligorganisationer. Dess målgrupper är: ungdomar och unga vuxna, män som har sex med män, invandrare och flyktingar och patienter inom primärvården.

Läs mer om KCSH och deras metoder på: lafa.nu


Transkulturellt Centrum

Transkulturellt Centrum är Region Stockholms kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt tandvård för asylsökande och “papperslösa”. Transkulturellt Centrum erbjuder utbildning, konsultation, handledning och metodutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal.

Webbplats: transkulturelltcentrum.se

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter