Folkhälsoarbete


Transkulturellt Centrum

Transkulturellt Centrum är Region Stockholms kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt tandvård för asylsökande och “papperslösa”. Transkulturellt Centrum erbjuder utbildning, konsultation, handledning och metodutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal.

Webbplats: transkulturelltcentrum.se

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter