Metoder

 

Det öppna klassrummet – Lathund för ett normkritiskt arbetssätt
Det öppna klassrummet är en introduktion som lärare kan använda sig av för att arbeta mer normkritiskt. I kompendiet kan du läsa om normkritikens betydelse för att förhindra diskriminering, kränkande behandling och för ett öppnare samhälle.
Ladda ned materialet Det öppna klassrummet

Jamställ.nu
Jamstall.nu är en nationell resurs för jämställdhet. Här hittar du fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Va Med!
Va Med! är ett projekt inom Uppsala Vuxenutbildning som utvecklar metoder och material för samhällsorientering. Läs mer på Va Meds webbplats vamed.se.

Demokratiakademin är ett nätverk som syftar till att skapa bildningsvägar i demokrati och mänskliga rättigheter. Läs mer om DemokratiAkademin på deras webbplats.

Informationsverige.se
Information om Sverige finns på många olika språk på länsstyrelsernas webbplats informationsverige.se, guiden till svenska samhället.

Riksdagen
På riksdagens webbplats finns studiematerial som pedagogiskt förklarar riksdagsarbetet. I skolmaterialet finns även redskap för undervisning om riksdagsvalet. Läs mer och hämta materialet från riksdagens hemsida.

Filmer om brandskydd Utbildningsfilmer med tillhörande handledning, fakta och övningar framtagna av Myndigheten för brandskydd och beredskap. De finns översatta till olika språk. MSB:s filmer om brandskydd på olika språk. 

Brandskyddsbanken är Brandskyddsföreningens plattform för information, utbildning, råd, filmer och annat material om brandsäkerhet och brandskydd. Där går det att göra en gratisutbildning på webben – Brandsäkerhet i hemmet.

Surfa lugnt är en nätverksorganisation som har funnits sedan 2005 och som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet. På hemsidan finns material om hur vuxna kan delta i ungdomars nätvardag.
Läs mer på Surfa lugnt

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter