Metoder

 

Det öppna klassrummet – Lathund för ett normkritiskt arbetssätt
Det öppna klassrummet är en introduktion som lärare kan använda sig av för att arbeta mer normkritiskt. I kompendiet kan du läsa om normkritikens betydelse för att förhindra diskriminering, kränkande behandling och för ett öppnare samhälle.
Ladda ned materialet Det öppna klassrummet

GÖR! Samlade metoder jämställdhetsintegrering
ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Med metoder i materialet kan verksamheter få upp ögonen för hur de i sitt dagliga arbete, trots andra intentioner, skapar ojämställda villkor mellan kvinnor och män. Med hjälp av engagemang och användbara metoder kan verksamheter börja ge likvärdig service och på så sätt verkligen nå sina mål.
Ladda ned materialet Gör – samlade metoder för jämställdhetsintegrering

Jamställ.nu
Jamstall.nu är en nationell resurs för jämställdhet. Här hittar du fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

O/LIKA – Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering
Konkreta verktyg för att arbeta med frågor som rör fördomar, normer, diskriminering och likabehandling. O/LIKA fokuserar på normer inom samhället och inom grupper. Övningarna syftar till att granska hur normer formar och påverkar oss. Genom metoderna arbetar deltagarna med att ifrågasätta värderingar och attityder, samt att ta ställning och agera.
Läs mer på: lsu.se

Va Med!
Va Med! är ett projekt inom Uppsala Vuxenutbildning som utvecklar metoder och material för samhällsorientering. Läs mer på deras webbplats vamed.se.

Demokratiakademin är ett nätverk som syftar till att skapa bildningsvägar i demokrati och mänskliga rättigheter.
Läs mer om DemokratiAkademin och deras metoder på: democracy.se
 
Utbildningsmaterial
 
Boken om Sverige
”Om Sverige” är en bok om samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorienteringen och att ge grundläggande information till människor som flyttar till Sverige.
Ladda ned boken på flera språk.

Riksdagen
På riksdagens webbplats finns studiematerial som pedagogiskt förklarar riksdagsarbetet. I skolmaterialet finns även redskap för undervisning om riksdagsvalet. Läs mer och hämta materialet från riksdagens hemsida.

SOS Alarm
Information om larmnummer på flera olika språk, sosalarm.se

Filmer om brandskydd Utbildningsfilmer med tillhörande handledning, fakta och övningar framtagna av Myndigheten för brandskydd och beredskap. De finns översatta till olika språk. Läs mer och hämta materialet från Myndigheten för brandskydd och beredskap.

Brandskyddsbanken är Brandskyddsföreningens plattform för information, utbildning, goda råd, filmer och annat material om brandsäkerhet och brandskydd. Där går det att göra en gratisutbildning på webben – Brandsäkerhet i hemmet.

Surfa lungt är en nätverksorganisation som har funnits sedan 2005 och som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet. På hemsidan finns material om hur vuxna kan delta i ungdomars nätvardag.
Läs mer på Surfa lugnt

Övningar från Södertälje kommun Södertälje kommun har tagit fram en utbildningsserie inom samhällsorientering med tillhörande övningar. Övningarna är översatta till arabiska och finns att ladda ner här: Anställningsavtal, Vad är skattefinansierat?, Arbetsmarknadens lagar och avtal, Arbetsmarknadens aktörer, Starta eget, Hälso- och sjukvård, Hälsofrämjande, Jämställdhet på arbetsmarknaden samt Utbildningssystemet.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter