Metoder

Det öppna klassrummet – Lathund för ett normkritiskt arbetssätt
Det öppna klassrummet är en introduktion som lärare kan använda sig av för att arbeta mer normkritiskt. I kompendiet kan du läsa om normkritikens betydelse för att förhindra diskriminering, kränkande behandling och för ett öppnare samhälle.

Det öppna klassrummet – lathund att ladda ned

Jämställdhet

Jämställdhetsmyndigheten har en sökfunktions på sin hemsida för verktyg och metoder för jämställdhetsarbete.

Jämställdhetsmyndighetens sökfunktion för verktyg och metoder

Va Med!
Va Med! är en nationell plattform för informations. och metodmaterial för sfi och etablering bla.

Den nationella plattformen Va med!

Demokratiakademin
Ett nätverk som syftar till att skapa bildningsvägar i demokrati och mänskliga rättigheter.

DemokratiAkademins webbplats

Informationsverige.se
Länsstyrelsernas digitala guide till det svenska samhället på flera olika språk.

Material och information om svenska samhället

Riksdagen
På riksdagens webbplats finns information om riksdagsarbetet,  chans att ta en digital guidad tur i riksdagen eller göra ett quiz om demokratins historia.
Riksdagens webbplats

Filmer om brandskydd
Utbildningsfilmer med tillhörande handledning, fakta och övningar framtagna av Myndigheten för brandskydd och beredskap (MSB). De finns översatta till olika språk.

MSB:s filmer om brandskydd på olika språk. 

Utbildningsmaterial om brandsäkerhet riktat till sfi.
Brandskyddsföreningen utbildningsmaterial om brandsäkerhet

Barn och unga på nätet

Surfa lugnt är en ideell förening som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet.

Råd och vägledning för vuxna om unga på internet

Statens medieråd är en myndighet som är ett kunskapscentrum för barn och ungas medieanvändning och medie- och informationskunnighet.

Statens medieråds guider för vuxna för att lära sig mer om ungas digitala liv

Hedersrelaterat våld och förtryck
Webbutbildning  om hedersrelaterat våld och förtryck som bland annat Länsstyrelsen Stockholm tagit fram.
Webbkurs heder

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter