Fortbildning – Bilden av Sverige

I mitten av mars ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län en fortbildning med tema Bilden av Sverige för länets samhällskommunikatörer. Föreläsare var en analytiker från Svenska Institutet. Vi lärde oss mer om hur Svenska institutet arbetar med att ta reda på vad bilden om Sverige är, baserat på olika teman och olika länder. Axplock…

Läs mer »

Fortbildning – vaccin mot covid-19

Första fredagen i februari planerade CSO in en extra fortbildning för länets samhällskommunikatörer, med tema vaccin mot covid-19. Då vaccinet är nytt och det kan finnas viss osäkerhet kring det gjorde vi denna informationsinsats nu gentemot samhällskommunikatörerna. Föreläsare var en smittskyddssjuksköterska från Smittskydd Stockholm, och fortbildningen var givetvis helt digital. Det blev en grundlig genomgång…

Läs mer »

Fortbildning – friluftsliv

Årets första fortbildning hade tema friluftsliv. Föreläsare som fanns på plats digitalt för att berätta mer om ämnet var friluftsstrategen på Länsstyrelsen Stockholm. På programmet fanns bland annat diskutera allemansrätten, naturreservat och nationalparker. Samhällskommunikatörerna fick även en kort historisk översyn över hur friluftslivet i Sverige har utvecklats och friluftslivets positiva effekter för hälsan togs upp.

Läs mer »

Fortbildning – Bostad och entreprenörskap

Den 18 december ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) årets sista fortbildning för länets samhällskommunikatörer. Det var en digital heldag med tema bostadsmarknaden och bostäder för nyanlända på förmiddagen och entreprenörskap på eftermiddagen. Vi började dagen med att lära oss mer generellt om läget på bostadsmarknaden. En av författarna bakom Länsstyrelsen Stockholms rapport…

Läs mer »

Fortbildning – psykisk ohälsa samt rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Den 27 november var det dags för fortbildning igen för länets samhällskommunikatörer. Detta tillfälle var en heldagsfortbildning. Förhoppningen var sedan tidigare att kunna ses vid detta tillfälle, men på grund av smittorisken för covid-19 blev hela dagen digital. Förmiddagen hade fokus på psykisk ohälsa, med föreläsare från Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade…

Läs mer »
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter