Nationella kurser

Arbetar du med samhällsorientering i en kommun som inte ingår i en av de samverkande kommunerna i Stockholms län? Har ni svårt att erbjuda kurser till deltagare på vissa språk? Nu finns möjlighet att anmäla deltagare till kurserna i Stockholms län, oavsett hemkommun.

Alla fjärrundervisningskurser går att anmäla in till. Deltagare antas till kurs i mån av plats.

Priset per deltagare är 7 000 kronor.

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) har arbetat med utveckling av nationell samverkan i två §37-projekt mellan år 2021 – 2023. Under projekttiden har CSO tagit emot deltagare från flera kommuner i landet till kurser på olika språk.

Kursutbud:

Alla planerade kurser finns under fliken CSO:s kurser.

Där finns information om vilka kurser som är digitala, kursspråk och tider. Sidan med kommande kurser uppdateras regelbundet.

Anmälan till kurs

Kansliet kan svara på frågor om:

  • kursplan
  • kravprofil för samhällskommunikatörer
  • rutiner för ifyllande av beställningsorder,  som exempelvis överföring av deltagares personuppgifter genom ”säkra meddelanden”
  • stöd till deltagaren
  • utfärdande av intyg
  • närvarorapportering
  • faktureringsuppgifter

Kontakta CSO för frågor och anmälan genom mejladress: infosam@edu.stockholm.se.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter