Nyheter

 
Flera kurser har startat igen efter uppehåll

Av de pausade kurserna har nu tre startats igång med fjärrundervisning. I måndags den 30/3 hade deltagarna i dessa tre kurser en träff. Då fick deltagarna lära sig mer om hur undervisningen kommer att fungera digitalt (utan klassrumsundervisning).

Ytterligare sju kurser kommer att starta på måndag den 6 april. Deltagare i dessa kurser träffas i mindre grupper idag den 2 april, för att lära sig på vilket sätt resterande delen av kursen kommer att ske.

När dessa tio kurser är igång återstår enbart en kurs som är fortsatt pausad.
 

Samhällsorienteringen går temporärt över till fjärrundervisning

Kurserna i samhällsorientering i Stockholms län, som nu är pausade på grund av smittorisken av coronaviruset, kommer att starta igen genom en digital lösning. De första av de pågående kurserna kommer att börja igen med fjärrundervisning måndag den 30 mars. Det är kurser på arabiska, engelska och turkiska som kommer börja vecka 14.

Deltagarna i pågående kurser får information via mejl och/eller sms om när det är dags för deras kurser att fortsätta, men nu via fjärrundervisning. Kurserna kommer att vara med samma upplägg och tider som tidigare när kurserna var i klassrummet.

Detta är en temporär lösning tills att situationen är ändrad gällande smittorisk av coronaviruset.

CSO uppdaterar informationen här när fler nyheter finns. Vi håller även våra kontaktpersoner i länets kommuner och arbetsförmedlingen uppdaterade.
 
Om corona på fler språk – About corona in other langagues

1177 Vårdguiden har tagit fram filmer och information om corona på många olika språk. Informationen handlar om hur viktigt det är att stanna hemma vid förkylningssymptom och vart man kan vända sig i Stockholms län för frågor. Filmer på arabiska, persiska och somaliska finns på deras webbplats. Där finns även länkar till informationsblad på olika språk om hur vi tillsammans kan minska risken för spridning av coronaviruset.

Hitta 1177:s webbplats här. 

Lättlästa informationsblad från 1177
Lättläst arabiska
Lättläst English/engelska
Lättläst persiska
Lättläst soomaali/somaliska
Lättläst svenska

Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats information om hur du skyddar dig och andra från smitta. Bland annat finns information på dari, kurmanji, pashto, sorani, thai och tigrinja.

Alkompis är en tidning som bevakar svenska nyheter på arabiska och tigrinja.

Wihdet är en informationssida som riktar sig till eritreaner som är nya i Sverige, på tigrinja.

Sprid gärna dessa länkar till personer i länet som behöver få information om corona på andra språk än svenska.
 
Information om Corona på olika språk

Se nedan information på flera olika språk om hur du skyddar dig  och andra från spridningen av coronaviruset (Covid – 19), som Länsstyrelsen Skånes samhälls- och hälsokommunikatörer har tagit fram.

Information om Corona – ARABISKA
Information om Corona – ENGLISH/ENGELSKA
Information om Corona – LÄTT SVENSKA
Information om Corona – PERSISKA/FARSI
Information om Corona – SOOMAALI/SOMALISKA
Information om Corona – SPANSKA

Nyistockholm.se  är även uppdaterad med dessa dokument, på respektive språks sida under fliken Tips och stöd på svenska, engelska, persiska, arabiska och somaliska.
 
Kurser i samhällsorientering är pausade med start 18 mars 2020

Efter de senaste rekommendationerna från regeringen om att gå över till distansutbildning för bland annat vuxenutbildningen har CSO vid Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad pausat kurserna i samhällsorientering  i länet från den 18 mars. Då samhällsorientering är svår att bedriva via distans, bland annat på grund av att kursen bygger på dialog, är det svårt att genomföra en distanslösning i nuläget. Vissa av de lokaler som kurserna hålls i kommer också att stänga en tid framöver på grund av rådande situation med coronaviruset. Deltagarna i samhällsorientering läser ofta även sfi. Då de ska studera sfi på distans just nu är det svårt att motivera att de ändå ska åka till kursen i samhällsorientering fyra dagar i veckan.

Deltagarna i pågående kurser meddelas via sms att deras kurser är inställda under en tid framöver och de blev även informerade av sin samhällskommunikatör under tisdagens lektion.

Denna sida kommer att uppdateras när det finns ny information om när kurserna startar igen.
 
Information om coronaviruset 17 mars 2020

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Kurserna har tills nu fortsatt som vanligt. Deltagare och samhällskommunikatörer med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, har uppmuntrats att avstå från kontakter som riskerar att sprida smitta.

Efter regeringens besked om att gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskolor rekommenderas att bedriva distansutbildning med start från onsdag den 18 mars så pågår diskussioner om kurserna i samhällsorientering kan fortsätta närmsta tiden. CSO hyr lokaler för kurserna av skolor inom vuxenutbildning i länet och det finns nu risk att skolorna kommer att stänga under en period.

Informationen här kommer att hållas uppdaterad vid nya besked.

Under perioder då influensavirus och annan smitta sprids är det alltid bra att vara extra noga med hygienen; att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansiktet eller ögon, hosta och nysa i armvecket och framför allt, stanna hemma om du har symptom. Om du känner av symptom bör du stanna hemma och ringa sjukvården 1177 för rådgivning. Just nu kan det dock vara svårt att komma fram till 1177 på grund av hög belastning. För generella frågor om Coronaviruset är det 113 13 man ska ringa till.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter