Nyheter

2024-02-06 Omorganisering på kansliet – CSO
Från och med vecka sex har kansliet en tillförordnad enhetschef. Samtidigt pågår en utredning om hur kansliet ska organiseras framöver. När utredningen är klar kommer tydligare information både om kommande enhetschef och om övrig organisering av kansliet.

Uppdateringar finns i de nyhetsbrev som skickas ut varannan månad till kontaktpersoner i samverkande kommuner och arbetsförmedlingen.

Har ni frågor om processen eller är osäkra på vem ni ska kontakta på kansliet kan ni alltid mejla till infosam@edu.stockholm.se.

2023-11-16 Framflyttad kurs på turkiska
Kursen på turkiska har blivit framflyttad på grund av för få antal anmälda deltagare. Nytt startdatum är 15 januari.

Det finns många platser kvar i nuläget, så passa på att anmäla in turkisktalande personer till denna kurs. Det är en digital kurs på eftermiddagar.

2023-10-20 Kursstarter i januari 2024
Kurser på flera språk som vi sällan kan erbjuda finns nu planerade i administrationssystemet YongKurs. Det går även att se planerade kurser på vår webbplats utan att logga in.

  • Kirundi startar 15  januari
  • Pashto startar 29 januari
  • Dessutom startar kvällskurser på engelska och thailändska den 23 januari. Dessa båda kurser går två kvällar i veckan under vårterminen.

Uppdatering: Kursen på kirundi ställdes in på grund av för få antal anmälda deltagare. Kursen på pashto är framflyttad till att starta i september. Den kursen finns fortfarande platser kvar till. 

2023-10-19 Nyhetsbrev är utskickat från kansliet
CSO skickar ut nyhetsbrev till kontaktpersoner i kommunerna och på arbetsförmedlingen varannan månad. Idag skickades nyhetsbrevet för oktober ut. Håll utkik i inkorgen och kolla annars i skräpposten för att få senaste nytt om samhällsorientering i länet, för er som arbetar i kommun och arbetsförmedling med personer som är nya i Sverige.

2023-10-19 Ytterligare personalförändringar på CSO:s kansli
Ytterligare förändring görs på kansliet i år då CSO:s enhetschef kommer arbeta 20 procent under november och december 2023 med ett uppdrag inom vägledningsenheten, Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad. Lönekostnaderna bekostas av Stockholms stad.

Se ytterligare personalförändringar nedan.

2023-10-09 Personalförändringar på kansliet

Som ett steg i att anpassa verksamheten till det minskade mottagandet av nyanlända med minskade marginaler, görs personalförändringar på kansliet.

En av CSO:s administratörer kommer mellan oktober till och med februari arbeta 75 procent för ett projekt inom Stockholms stad. Kvarvarande 25 procent arbetar medarbetaren kvar på kansliet med ekonomi som huvudsaklig uppgift. Övriga uppgifter fördelas i teamet.

En annan av kansliets administratörer lägger 10 procent av sin tjänst mellan september och december 2023 på ett uppdrag inom Stockholms stad.

Lönekostnaderna för beskrivna delar bekostas av Stockholms stad.

 

2023-10-05 Välkomna på kunskapsträff den 1 december
Nu är det möjligt att anmäla sig till den digitala kunskapsträffen om samhällsorientering den 1 december 2023. Det är en digital träff en fredagsförmiddag.

Program och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

2023-09-06 Save the date för kunskapsträff om samhällsorientering
Den 1 december kan ni boka in i kalendern. Då ordnar kansliet en kunskapsträff om samhällsorientering tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm, Koordination Norrort och Stockholms stad. Det blir en digital träff under förmiddagen.

Mer information och inbjudan kommer.

2023-09-04 Nya avtal har startat!
Fredagen den 1 september startade nya avtal för samhällsorienteringen i Stockholms län. Det är samma leverantörer som tidigare avtalsomgång, ABF Stockholm har 60 procent av kurserna och Cuben utbildning har resterande 40 procent. Avtalen gäller i tre år med möjlighet till förlängning.

CSO ordnade en fortbildning för länets samhällskommunikatörer den 1 september som hade tema våldsbejakande extremism. Kansliet informerade också under detta tillfälle om alla förändringar som gäller framåt i de nya avtalen som påverkar samhällskommunikatörerna. Se några av de viktigaste förändringarna nedan:
– Kursen utökas med två timmar, och är nu 102 timmar totalt.
– Halvdagskurserna avslutas på en tisdag istället för en måndag. Alla lektioner är tre timmar vardera, istället för som tidigare att kursen avslutas med en lektion på fyra timmar.
– Studiebesök ingår även i fjärrundervisningskurserna.
– Allt material som används i kurserna är uppdaterat och godkänt av kansliet.

2023-08-17 Digital informationsträff om samhällsorientering
Den 12 oktober ordnar kansliet en digital informationsträff om samhällsorientering. Tillfället riktar sig främst till samverkande kommuner och arbetsförmedlingen, men alla som vill veta mer om samhällsorientering är välkomna att anmäla sig.
Innehåll: Grundläggande information om samhällsorientering, syfte, innehåll och målgrupp etc, samt kursplanering och administrationsverktyg.
När: 12 oktober kl 9-11
Anmälan via denna länk senast 9 oktober

2023-03-22 Kurser i samhällsorientering med nationellt intag
Det projekt som CSO driver har nu lanserat en testperiod för nationellt intag till kurser i samhällsorientering. För de kommuner som inte har möjlighet att erbjuda en kurs lokalt kan fjärrundervisningskurser på nationell nivå bidra till kortare väntetider till kursstart. Det kan även ge fler personer möjlighet att läsa samhällsorientering på sitt modersmål.

På webbplatsen Partnerskap Skåne finns nu information om vilka kurser som erbjuds nationellt och hur man kan anmäla deltagare till kurs. Under projekttiden (mars-augusti) kommer webbsidan att utvecklas kontinuerligt.

I detta första steget erbjuder CSO en kurs på turkiska som deltagare från resten av landet kan anmäla sig till via sin kommun. Om det blir aktuellt att deltagare från länet kan läsa en kurs genom en annan kommun, så hör kansliet av sig till personens handläggare för att diskutera om det passar.

Information om nationella fjärrundervisningskurser på Partnerskap Skånes webbplats

2023-03-22 Kurser för kortutbildade flyttas fram
Två specialkurser i samhällsorientering för kortutbildade flyttas fram några veckor, på grund av för få anmälda deltagare. Kurserna på arabiska respektive dari planeras nu starta måndagen 24 april. Tidigare planerad kursstart var den 3 april. Båda kurserna kommer ske i klassrum, på Åsö vuxengymnasium vid Medborgarplatsen. Det finns platser kvar i båda kurserna, så anmäl gärna in personer löpande till kurserna. Kontakta kansliet om du har frågor om anmälan till kurser.

CSO meddelar handläggarna som anmält in deltagare till kurserna.

Specialkurser för kortutbildade är för personer med utbildning mellan 0-6 år.

2023-03-08 Länsstyrelsens återrapportering om samhällsorientering
Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp samhällsorienteringen för nyanlända. Alla kommuner får årligen svara på en enkät om samhällsorientering som sammanställs till en rapport. Rapporten för 2022 är nyligen publicerad.

Rapporten för 2022 

2023-01-05 Åldersgränsen höjs ett år för anhöriginvandrare

Sedan den 1 januari 2023 har lagen (2013:156) ändrats vad gäller åldersgränsen för anhöriginvandrare som har rätt att läsa samhällsorientering. Numera kan personer i målgruppen vara mellan 18 till 65 år, tidigare gick gränsen vid 64 år.

2022-12-22 Kansliets bemanning över jul och nyår
Personal på CSO:s kansli arbetar alla dagar över kommande storhelger, utan de röda dagarna.

Ni kan alltid nå oss genom att mejla till infosam@edu.stockholm.se.

2022-12-21 Kansliets §37-projekt är igång

CSO:s §37 projekt Utveckling av samverkan för digitala nationella kurser i samhällsorientering startade den 1 november. Syftet med projektet är att utveckla och påbörja implementering av en samverkansmodell för att underlätta en ökad samverkan av digitala kurser i samhällsorientering med nationellt intag emellan landets kommuner.

Under de första månaderna har styrgruppen utökats och en referensgrupp formats. Styrgruppen i projektet är Länsstyrelsen Skåne, Göteborgs stad, Malmö stad och Luleå kommun. Gruppen hade sitt första möte den 19 december. Referensgruppen består av Gävle, Göteborg, Karlskoga, Uppsala, Visby och Växjö. Denna grupp kan användas som bollplank under projektets gång.

Under projektperioden kan det bli så att ett fåtal deltagare från andra delar av landet deltar i CSO:s fjärrundervisningskurser, vilket kan möjliggöra att fler kurser blir av om deltagare fylls på från andra län. Det finns även chans att enstaka deltagare från samverkande kommuner kan läsa kursen genom en annan del av Sverige, om inte CSO kan erbjuda kursen på aktuellt språk pga. för litet deltagarunderlag. I de fallen kommer alltid personens handläggare kontaktas.

Håll utkik efter uppdateringar om projektet på denna nyhetssida och i kommande nyhetsbrev som skickats till arbetsförmedling och kontaktpersoner i kommunerna.

2022-10-24 Intervju med CSO:s leverantör i Mitt i
Under helgen publicerades en intervju i gratistidningen Mitt i om samhällsorientering.  Intervjun är med arbetsledaren hos CSO:s förstaleverantör ABF Stockholm. Hon berättar i artikeln om sin egen resa men också om syftet med kursen.

Artikel om samhällsorientering på Mitt i:s webbplats

2022-10-11 Välkomna på kunskapsträff
CSO ordnar en kunskapsträff den 1/12 2022, tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm, Koordination Norrort och Stockholms stad. Kunskapsträffen syftar till att ge en fördjupning av innehållet i kursen samt informera om vad som är aktuellt med samhällsorientering i länet.

Träffen riktar sig till alla som i sitt arbete möter nyanlända i Stockholms läns kommuner samt Håbo kommun och som vill få fördjupad kunskap om samhällsorienteringen.

VAR: Länsstyrelsens lokaler på Regeringsgatan 66, plan 4, Lokal Grand
KOSTNAD: Ingen
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 nov 2022

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR >>

 

2022-06-27 Beviljade §37-medel
CSO har fått besked från Länsstyrelsen Jönköping att vi har blivit beviljade §37-medel för att ta 2021 års förstudie vidare till en implementeringsfas.

Projektet vi nu blivit beviljade medel för: Utveckling av samverkan för digitala nationella kurser i samhällsorientering, kommer ha projektstart under hösten 2022. Syftet är att utveckla och påbörja implementering av en samverkansmodell för att underlätta en ökad samverkan av digitala kurser i samhällsorientering med nationellt intag emellan landets kommuner.

Håll utkik efter mer information om projektet, i nyhetsbrev och på denna nyhetssida.

2022-06-23 Upphandlingsdokumentet är publicerat!
Samhällsorientering i länet bedrivs med upphandlad verksamhet. Nuvarande avtal är förlängda ett år, och gäller till den 31 augusti 2023. Under våren har Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) arbetat med upphandling för kommande period. Denna vecka publicerades upphandlingsdokumentet i Kommers!

Vi välkomnar anbudsgivare att skicka in sina anbud under sommaren.

2022-06-20 Uppdatering om sommaren
Samhällsorienteringen i Stockholms län har inget sommaruppehåll. Kurserna rullar på och det finns chans att börja läsa samhällsorientering under sommaren.

Exempel på kurser som startar i sommar med flera platser kvar:
Arabiska, förmiddagskurs i Liljeholmen, kursstart den 4 juli
Dari, eftermiddagskurs i Haninge, kursstart den 25 juli
Engelska, digital eftermiddagskurs, kursstart den 4 juli
Somaliska, eftermiddagskurs i Järva, kursstart den 1 augusti
Thailändska, digital kvällskurs, kursstart den 2 augusti

Alla kommande kurser finns under fliken CSO:s kurser. Den sidan uppdateras varje vecka.

CSO:s kansli är bemannat hela sommaren. Du kan alltid nå oss genom att mejla till infosam@edu.stockholm.se.

2021-12-20 Kansliets bemanning över storhelgerna
CSO:s kansli är bemannat alla dagar över jul och nyår, förutom de röda dagarna. Behöver ni ett snabbt svar är det enklast att mejla till infosam@edu.stockholm.se eller ringa till 08-508 35 443.

Kurser som är igång nu och avslutas under 2022 pågår till den 23/12 och startar sedan igen den 3/1.

Kurser på mandarin och urdu uppskjutna till mars
CSO planerar för första gången på länge en kursstart på mandarin. Tänkt kursstart var i januari men på grund av för få deltagare som är anmälda än så länge, skjuts kursen upp till att starta den 14 mars istället. Det är en digital eftermiddagskurs.

Samma gäller för kursen på urdu som skulle startat i januari. Även den kommer att starta den 14 mars. Båda kurserna behöver fler deltagare i nuläget för att kunna starta i vår.

Anmäl in deltagare till kursen genom administrationsverktyget YongKurs.

2021-12-02 Förändringar hos leverantör
CSO har genom Stockholms stads Arbetsmarknadsförvaltning godkänt att Cuben Utbildning AB har en ny ägare från och med den 1 december 2021. Ny ägare är Strigo AB. Det blir ingen ny avtalspart eftersom Cuben fortsätter bedriva verksamheten som tidigare. Förändringen är enbart ett skifte av ägare till Cuben Utbildning AB.

 

2021-10-13 Kunskapsträff i december
CSO ordnar en kunskapsträff om samhällsorientering den 1 december. Träffen ordnas tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm, Koordination norrort och Stockholm stad.
Från innehållet:

  • En av länets samhällskommunikatörer berättar mer om innehållet i kursen.
  • En av socialsekreterarna som besöker kurser berättar om detta arbete.
  • CSO:s §37 projekt om nationellt intag till samhällsorienteringen som komplement till nuvarande kurser.

Välkomna till kunskapsträffen! Mer information och anmälningslänk finns på Länsstyrelsens webbplats.

2021-10-06 CSO:s §37 projekt uppmärksammas i SVT
Under gårdagen sändes ett inslag i SVT Halland om samhällsorientering och utmaningen med att hitta samhällskommunikatörer. Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) var med som en del av nyheten, gällande det §37 projekt vi bedriver kring nationellt intag av digitala kurser.

Nyheten finns att se här på SVT:s hemsida. 

Det gick även att se inslaget i gårdagens avsnitt av Sverige idag, som samlar de mest intressanta nyheterna från SVT:s lokalredaktioner.

 

2021-09-10 Samhällsorientering på mandarin
För personer med mandarin som modersmål finns nu chans att anmäla sig till kursen i samhällsorientering. Den 10 januari 2022 kommer en kurs på mandarin starta, om vi har tillräckligt många deltagare. Kursen kommer ske digitalt, måndag till torsdag kl. 13.30-16.30 under nio veckor.

Kursen riktar sig till anhöriginvandrare som pratar mandarin och som bor i en kommun i Stockholms län eller Håbo kommun i Uppsala län, samt har varit folkbokförd i Sverige i högst tre år.

Intresserad av att läsa kursen eller har du frågor? Kontakta sam@edu.stockholm.se.

 

2021-06-17 Kurs för föräldralediga planeras starta i höst

Med start i oktober planerar CSO en kurs i samhällsorientering för föräldralediga. Kursen kommer hållas digitalt på engelska.

Startdatum: 12 oktober 2021
Slutdatum: 16 mars 2022
Tid och dag: tisdagar och onsdagar k. 9.30-12.00
Språk: engelska
Målgrupp: Anhöriginvandrare som bott i Sverige i högst tre år och nu bor i en kommun i Stockholms län eller Håbo kommun i Uppsala län, som är föräldralediga och som kommer från ett land utanför EES/Schweiz
Anmälan: mejla till sam@edu.stockholm.se

Det finns ett begränsat antal platser, så det är först till kvarn som gäller.

2021-05-25 CSO deltar i SKR:s webbsändning

SKR har varje månad en webbsändning  om senaste nytt kring asylmottagande, integration och etablering. I dagens sändning deltog CSO:s projektledare för att berätta mer om vårt §37 projekt – Förstudie: samverkansmodell digitala kurser i samhällsorientering med nationellt intag. Inslaget börjar efter cirka 45 minuter. Klicka här för att se SKR:s webbsändning. 

2021-05-14 CSO deltar i den digitala Bazaren i juni

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) kommer ha en monter på den digitala mässan Bazaren den 2-6 juni. Det är Sveriges största rekryterings- och utbildningsmässa för jobb, utbildning och starta eget. I år genomförs Bazaren som en digital mässa i samarbete med Järvaveckan.

CSO kommer ha en monter där besökarna kan ladda ned informationsmaterial, anmäla intresse för kurserna och se på filmer. Det kommer också gå att chatta med CSO:s personal under mässan. Se öppettiderna nedan då chatten kommer vara bemannad:

onsdag 2 juni kl. 9-11 och 16-18
torsdag 3 juni kl. 9-11 och 16-18
fredag  4 juni kl. 9-11 och 15-16

 Mässan finns här. 

Vi ses på Bazaren!

 

2021-04-27 Ny kvällskurs på thailändska planerad till hösten 2021

Den 10 augusti 2021 startar nästa kurs i samhällsorientering på thailändska, för invånare i Stockholms län och Håbo kommun i Upsala län. Ursprungligen var kursen planerad som en helgkurs. Detta är nu ändrat till en kvällskurs, då det passar bäst för de flesta i målgruppen enligt deltagare i pågående kurser.

Kursen är planerad till tisdagar och onsdagar kl. 17.30-20.00 från 10 augusti till 22 december.

Är du eller någon du känner intresserad av att lära dig mer om svenska samhället i denna kurs på thailändska? Mejla till Centrum för samhällsorientering i Stockholms län på mejladress sam@edu.stockholm.se så hjälper vi dig med anmälan till kursen om du ingår i målgruppen för samhällsorientering.

 

2021-04-15 Informationsträff för sfi-personal

Arbetar du på en sfi-skola i Stockholms län eller i Håbo kommun? Då är du välkommen till en digital informationsträff om samhällsorientering som riktar sig till personal på länets sfi-skolor. Boka in den 27 april kl. 15-16. Ta chansen att ställ frågor om samhällsorientering och lyssna på information om kursens syfte, innehåll och målgrupp.

Anmäl dig till informationsträffen på denna länk.


2021-01-28 Digital informationsträff om samhällsorientering den 9 mars

Den 9 mars kl 14-16 ordnar Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) en digital informationsträff om samhällsorientering. Träffen vänder sig till handläggare på Arbetsförmedlingen och tjänstepersoner i kommunerna i Stockholms län samt Håbo kommun i Uppsala län, som möter personer som är nya i Sverige i sitt arbete. 

Lär dig mer om kursens syfte, innehåll och hur kursen påverkats av covid-19. Vi kommer också informera om hur kursplaneringen går till och ge tips för att arbeta i administrationsverktyget där deltagare anmäls in till kurs.

Anmäl dig senaste den 2 mars på denna länk.

2021-01-26 – Nytt avtal med administrationsverktyget

Under 2020 har CSO ingått ett nytt avtal med YongLogic AB för administrationsverktyget YongKurs. Det nya avtalet började gälla i januari 2021. Avtalet gäller under ett år, med möjlighet till ett års förlängning. Det är i administrationsverktyget som personer anmäls in till kursen av handläggare på Arbetsförmedlingen och tjänstepersoner i Stockholms läns kommuner samt Håbo kommun i Uppsala län.

2020-11-10 Samhällsorientering finns med på den digitala Bazaren

Rekryterings- och utbildningsmässan Bazaren blir för första gången digital. Mässan kommer ske den 3 -4 december. Arbetsgivare och utbildningsanordnare kommer finnas på plats med digitala montrar, och självklart kommer Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) vara med.

Läs mer och boka en kostnadsfri biljett på Region Stockholms webbplats.
 2020-11-05 Kunskapsträff om samhällsorientering i december

Den 1 december, exakt tio år efter att förordningen (2010:1138) om samhällsorientering trädde i kraft, ordnar Centrum för samhällsorientering en digital kunskapsträff. Träffen ordnas tillsammans med Koordination Norrort, Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad och Länsstyrelsen Stockholm.

Träffen riktar sig till personer som möter nyanlända i sitt arbete i Stockholms läns kommuner eller Håbo kommun.

2020-10-27 Digital informationsträff riktad till personal på sfi
Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) planerar en digital informationsträff som riktar sig till lärare, studie- och yrkesvägledare, administratörer och annan personal på sfi-skolor i Stockholms län och Håbo kommun.

Informationsträffen är den 19 november, kl. 15:00-15:45, via Skype för företag.
CSO kommer då att berätta mer om hur samhällsorienteringen fungerar i Stockholms län, hur kursen påverkats av covid-19 och hur kurserna planeras för att deltagarna ska kunna läsa sfi samtidigt.

Anmälningslänk till träffen för sfi finns här. Du som arbetar på en sfi-skola i en kommun i Stockholms län eller i Håbo kommun i Uppsala län, kan anmäla dig på länken senast den 17 november.

2020-10-26 Kurs i samhällsorientering på engelska under kvällstid

Det finns nu en kurs i samhällsorientering planerad på engelska som kommer att ske under kvällstid. Kursen riktar sig främst till anhöriginvandrare med engelska som första- eller andraspråk. Det är den första kursen som Centrum för samhällsorientering planerar på kvällstid på engelska.

Kursen börjar den 26 januari 2021. Den kommer att gå på tisdagar och onsdagar klockan 17:30-20:00.
Vill du veta mer eller anmäla dig eller någon annan till kursen? Kontakta oss på mejladress: sam@edu.stockholm.se.

2020-10-21 Kvällskurs på thai nästa år

Med start i slutet av januari 2021 planeras en kvällskurs på thai i samhällsorientering. Just nu pågår en helgkurs på thai, som det blev stort söktryck till. Förhoppningen är att många av de personer som inte fick plats på helgkursen, kommer istället kunna läsa kursen kvällstid.

Kursen börjar den 26 januari. Den kommer att gå på tisdagar och onsdagar mellan kl 17.00-19.30, till och med den 9 juni nästa år.
Vill du veta mer eller anmäla dig eller någon annan till kursen? Kontakta oss på mejladress: sam@edu.stockholm.se.

2020-10-16 Hur samhällsorienteringen planeras under hösten

Några kurser i samhällsorientering i Stockholms län har startat/kommer starta i klassrum under hösten. Det gäller grupper som det finns utmaningar att hålla digitala kurser för, så som kurser för kortutbildade och kurser som sker med tolk. En kurs för kortutbildade på somaliska kommer starta i klassrum inom kort. En kurs med tolk pågår på kurmanji och en kurs som kommer tolkas till sorani är planerad att starta den 23 november, båda i klassrum. Kurserna som sker i klassrum är coronaanpassade för att minska smittspridning och grupperna är mindre än i vanliga fall.

Alla digitala kurser har en träff den första dagen i respektive leverantörs lokaler. Kurserna som startar 2020, förutom kurserna som nämns ovan, kommer fortsätta ha en träff och resten av tiden bedrivs med fjärrundervisning. CSO har en dialog med leverantörerna kring om och i så fall hur det kan bli aktuellt med fler träffar i kurserna med start i början av 2021.

De fortbildningar som CSO ordnar för samhällskommunikatörerna har varit digitala sedan i april. Från slutet av oktober är planen att dessa ska ske med fysiska träffar igen, med möjlighet att delta digitalt för samhällskommunikatörer i riskgrupp eller om de har symtom och bör stanna hemma.

2020-10-14 CSO har beviljats §37 medel till en förstudie av nationell samhällsorientering

Centrum för Samhällsorientering i Stockholms län (CSO) har blivit beviljade §37 medel från Länsstyrelsen till en förstudie!  Syftet är att kartlägga intresse och behov nationellt för att kunna läsa kursen samhällsorientering i en annan region, om kursen inte finns på deltagarens modersmål lokalt. Förhoppningen är att i förlängningen kunna erbjuda kurser på fler språk och minska väntetider, vid en fungerande samverkan om digitala kurser i samhällsorientering med nationellt intag. CSO kommer presentera förstudien på en digital nationell konferens om samhällsorientering den 16 oktober.

2020-09-28 Kurs på sorani i höst

Med start den 23 november planerar CSO en kurs i samhällsorientering på sorani. Det är en kurs på eftermiddagarna måndag-torsdag, som avslutas den 28 januari 2021. Denna kurs kommer ske med tolk i ett klassrum i centrala Stockholm, på ett coronasäkert sätt. Om situationen med covid-19 försämras under hösten, finns det en risk att förutsättningarna för kursen förändras.

Det finns sällan tillräckligt många deltagare i länet för att starta en kurs på sorani. Har du på arbetsförmedlingen eller i en kommun i Stockholms län eller Håbo kommun i Uppsala län sökande som pratar detta språk som bör gå kursen?  Passa då på att anmälda in dem medan platser fortfarande finns, då det troligen kommer dröja tills nästa kurs på sorani startar. Mejla till infosam@edu.stockholm.se om du behöver hjälp med anmälan.

2020-07-17 Helgkurs i samhällsorientering på thailändska i höst

En kurs i samhällsorientering på thailändska planeras med start den 26 september 2020. Det kommer bli en helgkurs med tvåtimmars lektioner på förmiddagarna på lördagar och söndagar. Det är sällan en kurs ordnas på thailändska i länet.

Är du själv ny i Sverige med ursprung i Thailand? I denna kurs kommer du lära dig mer om det svenska samhället. All information är på thailändska. Kontakta oss om du vill veta mer om denna kurs?

Möter du personer i ditt arbete som kan passa för att läsa denna kurs? Kontakta oss.
Mejla till infosam@edu.stockholm.se.

2020-07-06 Förändringar hos en av CSO:s leverantörer

Första leverantören för kurserna i samhällsorientering i länet – Elvira Kunskapsutveckling AB, har ansökt om ett partsbyte, att låta ramavtalet överlåtas till ABF Stockholm. Partsbyte är möjligt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Elvira har inkommit med de underlag som krävs och ABF Stockholm har prövats på samma sätt som vid en upphandling. Arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad och Elvira kunskapsutveckling har enats om att alla rättigheter och skyldigheter inom ramavtalet övergår till ABF Stockholm från och med den 1: a september 2020.

Bakgrunden till partsbytet är effekter av covid-19 som medfört att Elvira, som ingår i ABF Stockholm koncernen, funnit det bäst för verksamheten som berör samhällsorientering att bli en del av ABF Stockholm.

Kurserna i samhällsorientering kommer att löpa på utan några uppehåll. Deltagarna kommer inte märka av partsbytet eftersom arbetsledare och samhällskommunikatörer byter arbetsgivare till ABF Stockholm.

 

2020-06-01 Nya rekommendationer om distansundervisning

I fredags den 28 maj kom regeringen med ny information gällande Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansutbildning för bland annat vuxenutbildning. Undervisningen kan behöva bedrivas delvis på distans även fortsättningsvis, för att minska smittorisken. De allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas.

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) tittar på detta och återkommer med information om hur och när kurserna i samhällsorientering återgår till klassrumsundervisning. Informationen kommer att uppdateras på denna sida samt mejlutskick kommer göras till kontaktpersoner i länets kommuner och arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

2020-05-06 Upplägget för 100 timmars kurser

I måndags den 4 maj började de första 100 timmars kurserna i länet, vilket de lagstadgade timmarna har utökats till. En kurs på deltid, antingen förmiddag eller eftermiddag, blir totalt nio veckor. Kursen pågår då mellan måndag – torsdag men slutar dock på måndagen den nionde veckan. Heldagskurserna är fyra veckor, men slutar dock på en onsdag den fjärde veckan. Upplägget för samhällsorienteringen som en kurs på 100 timmar finns här.

2020-05-04 SMS skickas till blivande deltagare

Kurserna bedrivs nu med fjärrundervisning. Första lektionen är dock på plats i respektive leverantörs lokaler, på Sveavägen 41 (ABF-huset) för Elviras kurser och Drottningholmsvägen 37 vid Fridhemsplan för Cubens kurser. Därefter sker hela kursen digitalt.

Flera av vårens kurser har fått uppskjutna startdatum. Men nu stämmer alla datum för kommande kursstarter, som dels finns i vårt administrationsverktyg och del uppdateras på vår webbplats här.

Blivande deltagare får information via sms om startdatum och om den första träffen på kursen. Det är därför viktigt att Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) har telefonnummer till alla som anmäls till kursen. Dessa sms skickas ut veckan innan kursstart. Du som är handläggare som anmäler in deltagare får därför gärna dubbelkolla i administrationsverktyget att du har skrivit in mobilnummer till dem som du har anmält till kursen. Skriv gärna in en mejladress om personen inte har ett mobilnummer.

Du som är blivande deltagare kan mejla oss på CSO för att försäkra dig om att vi har ditt mobilnummer. Mejladressen är infosam@edu.stockholm.se.

Kontakta oss gärna om du har frågor om kursen.

2020-04-27  Administrationsverktyget fungerar igen

Idag måndagen den 27 april kom CSO:s administrationsverktyg igång igen, efter att ha legat nere sedan i torsdags i förra veckan. Kansliet har mejlat denna uppdatering till de personer som har inloggningsuppgifter till verktyget på Arbetsförmedlingen och länets kommuner, samt till leverantörerna.

Nu går det alltså bra att fortsätta anmäla in deltagare till kurserna, som just nu sker med fjärrundervisning på grund av covid-19.

 

2020-04-27 Hur fortbildningar påverkas av covid-19

CSO ordnar fortbildningar för länets samhällskommunikatörer varje månad. I mars ställdes dock fortbildningen in på grund av covid-19. I fredags den 24 april ordnades månadens fortbildning på tema hedersrelaterat våld och förtryck. Samhällskommunikatörerna gick då en webbutbildning som bland annat Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram. Fortbildningen i maj kommer det att bli en fortsättning kring detta tema med en digital träff och föreläsare från Länsstyrelsen. Planering fortgår för att hitta en lösning även för kommande fortbildningar.

Läs mer om fortbildningarna mars, april och maj på denna länk.

 

2020-04-24 Administrationsverktyget ligger nere

Sedan igår, den 23 april, går det inte att logga in i CSO:s administrationsverktyg YongKurs.

Länets kommuner och arbetsförmedlingen har informerats om detta. IT-enheten försöker lösa problemet, som beror på driftstörningar. Det är dock inte YongLogics fel, utan problemet är kopplingen till deras system.

CSO kommer att kontakta er som har inloggningsuppgifter till verktyget när det fungerar igen.

Om problemet kvarstår återkommer vi med information om hur anmälning av deltagare till kursen ska lösas på bästa sätt.

 

2020-04-16 Digitala informationsträffar i maj

CSO kommer ha två digitala informationsträffar om samhällsorientering i maj. Träffarna är riktade till personal på länets arbetsförmedlingar och kommuner som arbetar med att anmäla in deltagare i etableringsprogrammet till kursen i samhällsorientering. CSO ordnar informationsträffar för denna målgrupp flera gånger om året. I och med covid-19 blir träffarna digitala nästa gång.

Den första träffen den 12 maj har fokus på kursens syfte, innehåll och hur kursen fungerar i Stockholms län. Den andra träffen den 19 maj handlar om kursplanering och administrationsverktyget.

Mer information och anmälningslänk finns här.

 

2020-04-08 Fortsätt anmäl in deltagare till kommande kurser

Sedan den 6 april är tio av de elva pausade kurserna i samhällsorientering igång genom fjärrundervisning. Den kurs som är fortsatt pausad är en kurs på tigrinja. Den kursen kommer att starta den 20 april.

Såhär långt får vi positiva signaler från våra leverantörer Elvira och Cuben. Närvaron är god i kurserna och de allra flesta deltagare har kunnat fortsätta sina kurser. Det finns dock utmaningar med att ändra undervisningssätt så pass snabbt och även med att ha själva kursen i samhällsorientering på distans.

CSO arbetar för fullt med kursplaneringen. Flera kurser har inte kunnat starta, utan skjutits upp till ett senare datum. Blivande deltagare kontaktas via sms om nya datum för deras kursstarter. Förhoppningen är att vi kommer att komma mer i fas ju längre in i den digitala kursverksamheten vi kommer. Det går bra att fortsätta att anmäla in deltagare till kommande kurser, precis som vanligt. Det är extra viktigt att de handläggare som anmäler in deltagare till kursen skriver in deltagarnas telefonnummer och mejladress i administrationsverktyget, så att CSO och leverantörerna kan nå dem vid förändringar gällande kursstart etc.

 

2020-04-02 Flera kurser har startat igen efter uppehåll

Av de pausade kurserna har nu tre startats igång med fjärrundervisning. I måndags den 30/3 hade deltagarna i dessa tre kurser en träff. Då fick deltagarna lära sig mer om hur undervisningen kommer att fungera digitalt (utan klassrumsundervisning).

Ytterligare sju kurser kommer att starta på måndag den 6 april. Deltagare i dessa kurser träffas i mindre grupper idag den 2 april, för att lära sig på vilket sätt resterande delen av kursen kommer att ske.

När dessa tio kurser är igång återstår enbart en kurs som är fortsatt pausad.
2020-03-27  Samhällsorienteringen går temporärt över till fjärrundervisning

Kurserna i samhällsorientering i Stockholms län, som nu är pausade på grund av smittorisken av coronaviruset, kommer att starta igen genom en digital lösning. De första av de pågående kurserna kommer att börja igen med fjärrundervisning måndag den 30 mars. Det är kurser på arabiska, engelska och turkiska som kommer börja vecka 14.

Deltagarna i pågående kurser får information via mejl och/eller sms om när det är dags för deras kurser att fortsätta, men nu via fjärrundervisning. Kurserna kommer att vara med samma upplägg och tider som tidigare när kurserna var i klassrummet.

Detta är en temporär lösning tills att situationen är ändrad gällande smittorisk av coronaviruset.

CSO uppdaterar informationen här när fler nyheter finns. Vi håller även våra kontaktpersoner i länets kommuner och arbetsförmedlingen uppdaterade.

2020-03-24 Om corona på fler språk – About corona in other langagues

1177 Vårdguiden har tagit fram filmer och information om corona på många olika språk. Informationen handlar om hur viktigt det är att stanna hemma vid förkylningssymptom och vart man kan vända sig i Stockholms län för frågor. Filmer på arabiska, persiska och somaliska finns på deras webbplats. Där finns även länkar till informationsblad på olika språk om hur vi tillsammans kan minska risken för spridning av coronaviruset.

Hitta 1177:s webbplats här. 

Lättlästa informationsblad från 1177
Lättläst arabiska
Lättläst English/engelska
Lättläst persiska
Lättläst soomaali/somaliska
Lättläst svenska

Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats information om hur du skyddar dig och andra från smitta. Bland annat finns information på dari, kurmanji, pashto, sorani, thai och tigrinja.

Alkompis är en tidning som bevakar svenska nyheter på arabiska och tigrinja.

Sprid gärna dessa länkar till personer i länet som behöver få information om corona på andra språk än svenska.

2020-03-19 Information om Corona på olika språk

Se nedan information på flera olika språk om hur du skyddar dig  och andra från spridningen av coronaviruset (Covid – 19), som Länsstyrelsen Skånes samhälls- och hälsokommunikatörer har tagit fram.

Information om Corona – ARABISKA
Information om Corona – ENGLISH/ENGELSKA
Information om Corona – LÄTT SVENSKA
Information om Corona – PERSISKA/FARSI
Information om Corona – SOOMAALI/SOMALISKA
Information om Corona – SPANSKA

Nyistockholm.se  är även uppdaterad med dessa dokument, på respektive språks sida under fliken Tips och stöd på svenska, engelska, persiska, arabiska och somaliska.

2020-03-17 Kurser i samhällsorientering är pausade med start 18 mars 2020

Efter de senaste rekommendationerna från regeringen om att gå över till distansutbildning för bland annat vuxenutbildningen har CSO vid Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad pausat kurserna i samhällsorientering  i länet från den 18 mars. Då samhällsorientering är svår att bedriva via distans, bland annat på grund av att kursen bygger på dialog, är det svårt att genomföra en distanslösning i nuläget. Vissa av de lokaler som kurserna hålls i kommer också att stänga en tid framöver på grund av rådande situation med coronaviruset. Deltagarna i samhällsorientering läser ofta även sfi. Då de ska studera sfi på distans just nu är det svårt att motivera att de ändå ska åka till kursen i samhällsorientering fyra dagar i veckan.

Deltagarna i pågående kurser meddelas via sms att deras kurser är inställda under en tid framöver och de blev även informerade av sin samhällskommunikatör under tisdagens lektion.

Denna sida kommer att uppdateras när det finns ny information om när kurserna startar igen.

2020-03-17 Information om coronaviruset 

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Kurserna har tills nu fortsatt som vanligt. Deltagare och samhällskommunikatörer med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, har uppmuntrats att avstå från kontakter som riskerar att sprida smitta.

Efter regeringens besked om att gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskolor rekommenderas att bedriva distansutbildning med start från onsdag den 18 mars så pågår diskussioner om kurserna i samhällsorientering kan fortsätta närmsta tiden. CSO hyr lokaler för kurserna av skolor inom vuxenutbildning i länet och det finns nu risk att skolorna kommer att stänga under en period.

Informationen här kommer att hållas uppdaterad vid nya besked.

Under perioder då influensavirus och annan smitta sprids är det alltid bra att vara extra noga med hygienen; att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansiktet eller ögon, hosta och nysa i armvecket och framför allt, stanna hemma om du har symptom. Om du känner av symptom bör du stanna hemma och ringa sjukvården 1177 för rådgivning. Just nu kan det dock vara svårt att komma fram till 1177 på grund av hög belastning. För generella frågor om Coronaviruset är det 113 13 man ska ringa till.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter