Hälsokommunikation

Ett genomgående hälsoperspektiv genomsyrar hela kursen. Samhällskommunikatörerna tar upp information gällande hälsa, exempelvis om:
– migrationshälsa
– sömn och stress
– betydelsen av fysisk aktivitet och social umgänge
– levnadsvanor
– hälso- och sjukvårdssystemets uppbyggnad

Tidigare hade CSO ett projekt om hälsa i samhällsorienteringen. Då höll hälsokommunikatörer i viss information i kursen och samhällskommunikatörerna höll i övrig information.

Läs mer om projektet och tidigare arbete med hälsa i kurserna på den inloggningsbara sidan för kommuner (kommunernas sida) på denna webbplats alternativ kontakta CSO vid frågor och funderingar.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter