Hälsokommunikation

Under 2019 kommer det ske förändringar gällande den information om hälsa som ges i kurserna. Mellan januari till och med augusti 2019 blir kurserna 60 timmar.  De kommer inte längre innehålla det hälsoblock på 12 timmar som kurserna haft sedan 2015. Istället kommer samhällskommunikatörerna ta upp grundläggande information om hälsa, om:
– migrationshälsa
– sömn och stress
– betydelen av fysisk aktivitet och social umgänge
– levnadsvanor

När nästa avtalsperiod börjar, den 1 september 2019, blir kursen 80 timmar och hälsa kommer vara ett integrerat perspektiv genom hela kursen

Bakgrund

CSO uppmärksammade hälsoproblem bland deltagarna i samhällsorientering. Därför fanns ett behov av ge deltagarna mer information om hälsa. CSO märkte av att deltagare i vissa fall hade sömnproblem och svårt att koncentrera sig, vilket gjorde det svårt att ta till sig kursen i samhällsorientering. Med detta som bakgrund fick CSO § 37-medel av Länsstyrelsen i Stockholms län.

I kurserna som pågick mellan 1 april 2015 och 20 december 2018 bestod kurserna av 60 timmar samhällsorientering och 12 timmars hälsokommunikation med fokus på hälsa och migration.  Under den här perioden var kursen som Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) erbjuder alltså 72 timmar. Hälsoblocket hölls av hälsokommunikatörerna på Transkulturellt centrum, Stockholms läns landsting.

Läs mer om samverkansprojektet HälSa på kommunernas sida på denna webbplats eller kontakta CSO vid frågor och funderingar.


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443