Bakgrund och samverkan

En samordnad samhällsorientering för kommunerna i Stockholms län, startade sin verksamhet under 2011. Med gemensamma resurser och ett större deltagarunderlag skapas nya möjligheter att erbjuda en god samhällsorientering för nyanlända. Dessutom lägger en gemensam plattform grund för samverkan med andra myndigheter och aktörer, som får en kanal i länet för att nå ut.

Initiativet till en regional samverkan kring samhällsorientering i Stockholms län togs under hösten 2007. Motivet var att det saknades tydlighet i kommunernas uppdrag kring samhällsorientering, att utförande och innehåll varierade mellan kommunerna och att myndigheterna hade svårt att nå målgruppen. Syftet med att starta ett regionalt utvecklingsprojekt, Regional samhällsinformation, var att höja kvaliteten och garantera nyanlända en god samhällsorientering oavsett bostadsort.

Modellen för samverkan mellan kommunerna i länet innebär en samordnad upphandling av samhällsorientering för nyanlända, samt gemensamma kanslifunktioner. Kostnaden för deltagande kommuner ryms inom det statsbidrag som utgår för samhällsorientering.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter