Om nyistockholm.se

Vem ansvarar för webbplatsen?
Nyistockholm.se är en webbplats som drivs av kansliet Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO), på uppdrag av 27 kommuner som samverkar om samhällsorienteringen i länet. CSO planerar kurser om det svenska samhället på deltagarnas modersmål för personer som är nya i Sverige och bor i Stockholms län samt Håbo kommun.

Vem riktar sig nyistockholm.se till?
Webbplatsen har en bred målgrupp. Den riktas dels till personer som är nya i Sverige. Kursen i samhällsorientering riktar sig till nyanlända med uppehållstillstånd och till vissa anhöriginvandrare. Webbplatsen nyistockholm.se riktar sig till dessa grupper men även till personer som inte har möjlighet att läsa kursen men vill lära sig mer om Sverige och Stockholms län.

På denna webbplats finns även information till tjänstepersoner på arbetsförmedlingen och kommuner samt till samhällskommunikatörer (kursledare) i Stockholms län.

Tips för att hitta på webbplatsen
I fliken längt upp kan du byta språk. Informationen är främst på svenska, men mycket på webbplatsen finns att läsa även på engelska, farsi, arabiska, tigrinja och somaliska.

Informationen under CSO:s kurser riktas till Arbetsförmedling och kommuner, om kursupplägg och anmälan etc.

Kommunernas sida riktar sig till personer som arbetar med personer som är nya i Sverige i de 27 kommuner som samverkar kring samhällsorientering. Denna del kräver inloggning. Kontakta CSO för inloggningsuppgifter.

Metod och material finns tips till samhällskommunikatörerna.

Under samhällsorientering finns information om innehåll och anmälan etc.

Det finns fyra block i kursen och dessa finns även som flikar med mycket av informationen som tas upp i kursen. Dessa är välkommen till Sverige, arbete och utbildning, demokrati och delaktighet och att leva livet i Sverige. Dessa delar riktar sig till blivande, nuvarande och tidigare deltagare i kursen samt andra personer som är nya i Sverige.

Slutligen under tips och stöd finns information och inspiration till att få hjälp med olika frågor för personer som är nya i Sverige.

Använd gärna sökfunktionen i översta högra hörnet, för att hitta det du söker.

Sociala medier
Det enda sociala medium som Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) finns på är YouTube. Där finns korta informationsfilmer om samhällsorientering, textade på olika språk. Kanalen administreras av CSO:s kansli. 

CSO:s YouTube kanal

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter