Tillgänglighetsredogörelse

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) står bakom den här webbplatsen. CSO är ett litet kansli som samordnar kursen i samhällsorientering för 27 kommuner i Stockholms län, och även Håbo kommun i Uppsala län. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi:

• hur webbplatsen nyistockholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
• eventuella kända tillgänglighetsproblem
• hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Nyistockholm.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Behöver du information från nyistockholm.se i något annat format än vad webbplatsen erbjuder, är du välkommen att kontakta oss.

Mejla CSO:s kansli på mejladress infosam@edu.stockholm.se

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan även ringa på telefonnummer 08-508 35 440.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta kansliet så att vi får veta att problemet finns.

Mejla till CSO:s kansli mejladress på infosam@edu.stockholm.se

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Innehåll som inte är tillgängligt kommer att kontinuerligt uppdateras nedan.

Hur vi testat webbplatsen
CSO har gjort en självskattning (intern testning) av nyistockholm.se.
Senaste bedömningen gjordes den 22092020.
Webbplatsen publicerades den 19032010.
Redogörelsen uppdaterades senast den 18082022.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter