ዲሞክራስን ተሳትፎን

 
Demokrati och delaktighet
 

ኣብዚ ናይቲ ኮርስ ክፋል፡ ኣብ ባይቶ ሽወደንን ኮሙንን ውሳኔታት ብኸመይ ከም ዝሓልፉን ንስኻ ባዕልኻ ብኸመይ ኣብ ሕብረተሰብ ክትሳተፍን ኣበርክቶ ክትገብርን ከም እትኽእልን ፍልጠት ክትረክብ ኢኻ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ኮሙንካ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትካን ብኸመይ ክትሳተፍ ከም እትኽእል ዝያዳ ክትፈልጥ ኢኻ። ኣብቲ ኮርስ ብዛዕባ ናይ ሓሳብካ ምግላጽ ናጽነትን ሰብኣዊ መሰላትን ዝምልከት ዘተ እውን ኪዳለወልኩም ኢዩ።
ኣብዚ ናይቲ ኮርስ ክፋል ዝተጠርነፉ ብዚምልከት ከም ኣብነት ዚቐርቡ ሕቶታት፤

• ሽወደን ብኸመይ ትመሓደር?
• ኣብቲ ዝነብረሉ ቦታ ተሳታፊ ንምዃን እንታይ ክገብር እኽእል?
• ሓደ ሰብ ማሕበር ንምጅማር እንታይ ኪገብር ይግባኦ?

ኣብ ጸጋማይ ሸነኽ ዘለዉ ኩርናዓት፡ ተወሳኽቲ ሓበሬታን፡ ኣብ መጀመርታ ናይቲ ኮርስ ዝተጠርነፉ ክፋላት ትሕዝቶን፡ ዝሓዙ መላግቦታትን ይርከቡ።

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter