Arbetsmarknaden i Sverige

Alla som arbetar ska betala skatt i Sverige. Skatten är ungefär 30 % av lönen och betalas in av arbetsgivaren. Pengarna som vi tillsammans ger i skatt, går till exempelvis skola och sjukvård.

I Sverige har alla som arbetar rätt till ett skriftligt anställningsavtal. I avtalet ska det bland annat nämnas din lön, dina arbetsuppgifter och hur länge anställningen varar.

Ungefär hälften av befolkningen i Sverige har någon form av sysselsättning. Större delen av de som inte har ett arbete är pensionärer eller barn. Några av de vanligaste yrkena i Sverige är undersköterska, grundskolelärare och säljare i butik.

Arbetsmarknaden är uppdelad i privat och offentlig sektor:

  • Privat sektor är företag med privata ägare som är vinstdrivande. Det kan till exempel vara butiker eller industrier.
  • Offentlig sektor är verksamhet som drivs för invånarna av stat, kommun eller regionen. Det är till exempel sjukvård, utbildning och polis. Ungefär en tredjedel av alla anställda arbetar inom offentlig sektor.

I september 223 var över 300 000 personer inskrivna på arbetsförmedlingen som arbetssökande. Det är alltså personer som inte har ett arbete men som söker arbete.

Om du upplever att du har blivit diskriminerad på arbetsmarknaden, kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO).


Olika möjligheter och förutsättningar

Möjligheten att få ett arbete ser olika ut i olika delar av landet. Det kan skilja sig mellan olika yrken, åldrar, mellan kvinnor och män och mellan invånare födda i Sverige och invånare födda i andra länder.

I storstäderna finns det fler jobb än i glesbygden. Men i de större städerna finns också fler människor som både arbetar och som söker arbete.
I norra Sverige görs stora satsningar på bland annat ny teknik och industri. Det innebär att det finns många jobb att söka inom olika områden, då satsningarna ger effekter på hela arbetsmarknaden. I norra Sverige behövs många personer anställas som har rätt kompetens inom exempelvis teknik. Då många flyttar till den delen av Sverige för  att de får arbete där, behövs också personal inom många olika branscher, så som vården och städning.

Arbetslösheten i Sverige är högre bland personer som saknar gymnasieutbildning.

Kvinnor och män har inte alltid samma möjligheter på arbetsmarknaden i landet. Inom vissa yrken är det många fler kvinnor än män som arbetar, till exempel inom vården. Inom andra yrken är det fler män än kvinnor som arbetar, till exempel inom industrin. Yrken där fler kvinnor arbetar har i genomsnitt lägre löner än yrken där fler män arbetar.

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter