Bristyrken i Sverige

Det finns olika saker som påverkar hur många personer som har ett arbete och hur många som är arbetslösa. Det beror till exempel på landets ekonomi, hur stor befolkningsmängden är och hur många som är i en ålder så att de kan arbeta. Ibland saknas det personer som arbetar inom ett visst yrke för att det är för få som är utbildade inom just det yrket. Det kallas för bristyrken.

I Sverige finns det en hel del bristyrken, vissa kräver längre högskoleutbildning medan andra yrken har lägre utbildningskrav.

Arbetsförmedlingen tar fram prognoser för vilka yrken det finns störst jobbchans inom.

Exempel på yrken med störst jobbchanser som kräver högskoleutbildning:

  • Förskollärare
  • Tandläkare
  • Polis

Exempel på yrken med störst jobbchanser med olika utbildningsnivå:

  • Bussförare
  • Målare
  • Undersköterska

 

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter