ቋንቋ ሽወደን ንሰብ ሞያ፡ Sfx

ሽወደን ንሞያዊ ትምህርቲ፡ ናይ ሓደስቲ መጻእቲ ሞያዊ ክእለት ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ዝዓለመ ኣብ መንጎ ኮሙናት ዞባ ስቶክሆልም ዚካየድ ናይ ምትሕብባር መደብ እዩ። እቲ ስልጠና፡ ሞያ ኣብ ሽወደን ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ንምርዳእ ዝዓለመ ኮይኑ፡ ኣብ ሞያዊ ቋንቋን ኮርሳትን ዘተኮረን፡ ጽዑቕ መጽናዕቲ ቋንቋ ሽወደን ዘጠቓልል ድማ እዩ።

እቲ ዕላማ፡ ተሳተፍቲ ስራሕ ዝረኽቡሉ ወይ ንግዲ ዝጅምሩሉ ግዜ ንምሕጻር እዩ።

ነዞም ዝስዕቡ ሞያውያን ዓውድታት ዘገልግል ንሰብ ሞያ ዚምልከት ቋንቋ ሽወደን፥

• ቋንቋ ሽወደን ንመራሕቲ ኣውቶቡስ፡ SFB (Tyresö)
• ቋንቋ ሽወደን ንኢኮኖሚስት፡ ጠበቓታትን ማሕበራዊ ሊቃውንትን፡ SFEJ (Stockholm)
• ቋንቋ ሽወደን ኢምፕረዛታት፣ SFE (Botkyrka)
• ቋንቋ ሽወደን ንመሃንዲሳትን ኣርኪተክተራትን SFINX (Järfälla ከምኡውን Stockholm)
• ቋንቋ ሽወደን ንመራሕቲ መካይን ጽዕነት፡ SFL (Stockholm)
• ቋንቋ ሽወደን ንኣባላት ሕክምና፡ ኤስ.ኤፍ.ኤም (Huddinge)
• ቋንቋ ሽወደን ንመምህራን፣ SFP (Stockholm)
• ቋንቋ ሽወደን ንቀይስቲ ፕሮግራም፡ Sfx-IT (Tyresö) .
• ቋንቋ ሽወደን ንኣለይቲ ሕሙማን ፡ SFV (Tyresö)

እቶም ናይ Sfx ኮርሳት ካብ መላእ ዞባ ስቶክሆልም ዝመጹ ተመሳሳሊ ሞያዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ተሳተፍቲ የስተናግድ።

እዋናዊ ኮርሳት፣ መርበብ ሓበሬታ Sfx

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter