Anmälan till kursen

Handläggare på länets arbetsförmedlingar och tjänstepersoner i de samverkande kommunerna anmäler in deltagare inom etableringsprogrammet till kursen. Det varierar om det är båda dessa aktörer eller en av dem som anmäler in deltagare i de olika kommunerna. Varje kommun ska ha en lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen där det förtydligas vem som ansvarar för anmälan och uppföljning av vilka målgrupper.

De anhöriginvandrare som har rätt att läsa kursen är det kommunen som ansvarar för att anmäla. CSO har kontaktpersoner i varje samverkande kommun som ansvarar för att anmäla dessa deltagare till kursen.

Anmälan till samhällsorientering sker i CSO:s administrationsverktyg.
Är du osäker på hur det fungerar i din kommun, kontakta CSO.

Vill du läsa samhällsorientering?
Skicka e-post till kommunernas gemensamma kansli, på mejladress sam@edu.stockholm.se för hjälp med anmälan. 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter