Vem har rätt till samhällsorientering?

Det finns två målgrupper som har rätt att läsa samhällsorientering.

Personer inom etableringsprogrammet på arbetsförmedlingen
De som har uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl har rätt till samhällsorientering. Personer som ingår i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen och bor i någon av de samverkande kommunerna har rätt till samhällsorientering organiserad av Centrum för samhällsorientering i Stockholms län.

Alla kommuner som samverkande om samhällsorientering i Stockholms län.

Vissa anhöriginvandrare har rätt till samhällsorientering
Kommunerna är skyldiga att erbjuda samhällsorientering även för vissa anhöriginvandrare. De anhöriginvandrare som har rätt att läsa kursen är:

  • Personer mellan 18-65 år som flyttat till Sverige då de har familj/en partner här
  • Varit folkbokförda i Sverige i högst tre år.  (Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att personer för första gången folkbokfördes i en kommun.)
  • Medborgare i ett land utanför EES-området/Schweiz

De som inte omfattas är:
• Studenter i gymnasieskola
• Arbetskraftsinvandrare
• Gäststuderande och gästforskare 

Beroende på vilket uppehållstillstånd personens anknytningsperson har får många i denna målgrupp redan ta del av etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen och anmäls därigenom till kursen. Men om deras anknytningsperson bott i Sverige längre än sex år alternativt har svenskt medborgarskap, har anhöriginvandrare inte rätt till etableringsprogrammet, men de har rätt till samhällsorientering.

Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter folkbokföring.
Personer som inte ingår i målgrupperna kallas övriga. De får enbart läsa kursen om deras hemkommun godkänner det. 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter