Innehåll

Samhällsorienteringen ger dig kunskap om hur samhället fungerar och hur du ska göra för att få ett arbete och komma in i samhället.

I kursen lär du dig hur du kan bli mer delaktig i det svenska samhället genom föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Det ingår studiebesök och besök till kursen, exempelvis på riksdagen, bibliotek eller att kursen får besök av en socialsekreterare.

Kursen leds av en samhällskommunikatör med pedagogisk erfarenhet som talar språket som kursen hålls på.


Kursplan

Det övergripande målet med samhällsorienteringen är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om:

•  de mänskliga rättigheterna och de grundläggande svenska demokratiska värderingarna
•  den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
•  hur samhället är organiserat
•  praktiskt vardagsliv

Kurserna i Stockholms län består av fyra block:


Del 1: Välkommen till Sverige (27 timmar)
•  Att komma till Sverige
•  Att bo i Sverige
•  Att vårda sin hälsa i Sverige


Del 2: Arbete och utbildning (25 timmar)

• Att försörja sig och utvecklas i Sverige
• Bristyrken och arbetsmarknad
• Vuxenutbildning och högre utbildning

 

 Del 3: Demokrati och delaktighet (25 timmar)
•  Individens rättigheter och skyldigheter
•  Att påverka i Sverige
•  Rättssystemet i Sverige


 Del 4: Familjeliv och föreningar (25 timmar)
•  Att bilda familj och leva med barn i Sverige
•  Föreningsliv
•  Att åldras i Sverige

 


RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter