ማሕበራዊ ልልይ


እንቋዕ ናብ ስልጠና ሲቪካዊ-ኣፍልጦ (ወይ ተውጂህ) ብደሓን መጻእኩም! ኮርስ ሲቪካዊ-ኣፍልጦ ነቶም ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ዝመጻእኩም`ሞ ብዛዕባ ታሪኽ፡ ዲሞክራስን ስርዓትን ናይ ሕ/ሰብ ሽወደን ዝያዳ ፍልጠት ክትቀስሙ እትደልዩ ዝምልከት ኢዩ፡፡ እቲ ኮርስ ብቋንቋ ኣደ ዝወሃብ ኮይኑ ኣብ 100 ሰዓታት ዝምንዉሑ ግዜ ማለት 4-9 ሳምንታት ይወሃብ፡፡

ኣብዚ ኮርስ`ዚ ብዛዕባ ተሞክሮኻ ንምንጽብራቕን ብመልክዕ ምይይጥ፡ ኣስተምህሮ ከምኡ`ውን ግብራዊ ልምምዳትን ኣብ ናይ ሽወደን ሕ/ሰብ ክትሳተፍ ዕድል እትረኽበሉ ኢዩ፡፡

እዚ ትምህርቲ`ዚ ብዛዕባ ናይ ሕ/ሰብ ዝምልከት ትምህርቲ ዝቐሰመ፡ ተሞክሮ ዘለዎን ተዛራባይ ናይቲ ቋንቋ-ኣደ ዝኾነን መምህር ወይ ኣሳላጢ ይምራሕ ወይ ይካየድ፡፡

እታ ንዲሞክራሲ እትምልከት ክፍሊ፥ እቲ ምህሮ ንዘተን ምንጽብራቕን ወይ ምትንታንን መሰረት ዝገበረ ኢዩ፡፡ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሕ/ሰብ ዘተ መሰረት ናይ ምዕባለን ለውጥን ኢዩ፡፡ ዘተ ኣብ ግብሪ መታን ክውዕል ደቂ-ሰባት ተራኺቦም ብዘይፍርሂ ዘተ ከካይዱ ዘኽእሎም መድረኽ የድልዮም፡፡ ናይ ሲቪካዊ-ኣፍልጦ ትምህርቲ እምበኣር ዕድል ዝኸፍት መድረኽ ኢዩ፡፡

 

•ኣየኖት ረቛሒታት ኢዮም ንጥዕና ዝጸልዉ?

•ከመይ ገይረ ኢየ ብዘለኒ ተሞክሮን ብድምጸይን ከበርክት ዝኽእል?

•ኣብዛ ሓዳስ ሃገር ግቡኣተይን መሰላተይን እንታይ ኢዮም?

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter