Shaqo iyo Waxbarasho


Swiidhan waxay hide dheer u leedahay aqoonta iyo waxbarashada. Qeybtan waxaad wax ka baran doontaa sida aa u sii horumari karto, u sii kori karto oo aad waxyaalo cusub u baran karto adigoo waxbarasho iyo shaqo soo maraaya. Waxaad heli doontaa fursad aad dib ugu jaleecdo waxaad doonayso iyo khibradaadii hore. Waxa laga yaabaa inaad hayso su’aalo badan oo sida uu suuqa shaqadu u shaqeyo ku sabsan ama inaad rabto inaad ogaato waxa fursad haysato haddii aad leedahay aqoon jaamacaded ama sida loo bilaabo shirkad.• Waa maxay aniga fursadaheygu Swiidhan?

• Maxaan u bixinayaa canshuur?

• Waa maxay ‘waxbarashada intaad nooshoo dhan’?

• Waa maxay xuquuqdeyda iyo waajibaadkeyga goobta shaqadu?

På Arbetsförmedlingens webbplats finns mycket information om arbete och studier för personer som är nya i Sverige.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter