Välkommen till Sverige

 

De kurser i samhällsorientering som Centrum för samhällsorientering i Stockholms län samordnar är uppdelade i fyra delar. Den första delen i kursen kallas för ”Välkommen till Sverige”. I den delen får du lära dig mer om tex. Sveriges kultur, geografi och historia. Du kommer också att lära dig mer om vilka värderingar det svenska samhället bygger på och hur myndigheter och kommuner fungerar där du bor.

Exempel på frågor som tas upp i denna del av kursen:
 
– Hur fungerar migrationsverket och andra myndigheter
– Vilka värderingar bygger det svenska samhället på?
– Hur fungerar hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige?
 
På flikarna till vänster finns mer information och länkar på delar av det innehåll som tas upp i början av kursen.

 
 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter