Ny i Sverige

Fyra människor tittar på varandra och ler.


När du är ny i Sverige finns det några saker du måste tänka på. Du behöver folkbokföra dig hos Skatteverket. Du ska också skriva in dig hos Försäkringskassan för att kunna ta del av det sociala trygghetssystemet i Sverige.

Folkbokföring

Att vara folkbokförd betyder att du är registrerad hos Skatteverket och att du bor i en kommun i Sverige. När du blivit folkbokförd får du ett personnummer.

Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av

  • att du är folkbokförd och
  • var du är folkbokförd.

Rätten till barnbidrag och bostadsbidrag är beroende av att du är folkbokförd. Var du ska betala din skatt och rösta beror också på var du är folkbokförd.


Etablering av nyanlända flyktingar

De finns vissa särskilda rättigheter som gäller för dig som har fyllt 20 år men ännu inte är 66 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa. Då har du till exempel rätt till att ta del av en etableringsprogrammet hos arbetsförmedlingen och få etableringsersättning.


Etableringsprogrammet

En tvåårig handlingsplan tas fram tillsammans med handläggaren på Arbetsförmedlingen. I planen ingår bland annat sfi och samhällsorientering som ska erbjudas så tidigt som möjligt. Samhällsorientering är en kurs som ger viktig information för en bra start i Sverige – på ditt modersmål eller ett annat språk du kan väl!

På Arbetsförmedlingens webbplats finns informations på flera språk om etableringsprogrammet.


 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter