Sverige och språk

I Sverige talas svenska av de flesta personer, antingen som modersmål eller som andraspråk. Men Sverige är ett flerspråkigt samhälle. Förutom svenska finns:
– De nationella minoritetsspråken. Det är språk som förutom svenska har funnits länge i Sverige och som anses höra till Sveriges kulturarv precis som svenskan. Det är finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.
– Det svenska teckenspråket
– Även många andra språk som används då talare av dessa språk har flyttat till Sverige. Engelska är ett exempel på ett sådant språk, liksom arabiska och persiska.

För att värna om svenska språket och den språkliga mångfalden i Sverige finns det en språklag (2009:600) som reglerar språkens ställning i samhället. Språklagen säger att svenska är huvudspråket i Sverige. Det innebär att svenskan är det gemensamma språket i Sverige. Det ska kunna användas inom alla samhällsområden, till exempel i kontakt mellan enskilda och myndigheter.

Det svenska teckenspråket används av den teckenspråkiga gruppen, som består av döva och hörselskadade människor och deras anhöriga. Det är sedan tidigare erkänt av riksdagen som likställt det med de nationella minoritetsspråken

Elever i skolan med annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning.


Tolk

Alla har rätt att få information som går att förstå. Personer som inte behärskar svenska har rätt till tolk vid besök till sjukvården, tandvården eller kontakter med kommuner och myndigheter. en tolk är en person som arbetar med att översätta mellan olika språk. Det är gratis och tolken har tystnadsplikt.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter