Sverige och språk

Sverige är ett flerspråkigt samhälle. Förutom svenska har vi de nationella minoritetsspråken, det svenska teckenspråket och många andra språk. Dessutom används engelska i olika sammanhang. Bland annat för att värna om svenska språket och den språkliga mångfalden i Sverige finns det en språklag (2009:600) som reglerar språkens ställning i samhället.

Svenska är det språk som talas av de flesta i Sverige, antingen som modersmål eller som andraspråk. Språklagen säger att svenska är huvudspråket i Sverige. Det innebär att svenskan är det gemensamma språket i Sverige. Det ska kunna användas inom alla samhällsområden, till exempel i kontakt mellan enskilda och myndigheter. Det finns andra språk förutom svenska som har funnits länge i Sverige och som anses höra till Sveriges kulturarv precis som svenskan: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Dessa språk är enligt beslut i riksdagen Sveriges nationella minoritetsspråk.

Det svenska teckenspråket används av den teckenspråkiga gruppen, som består av döva och hörselskadade människor och deras anhöriga. Det är sedan tidigare erkänt av riksdagen som likställt det med de nationella minoritetsspråken

Det finns även många andra språk som talas som modersmål av personer i Sverige med utländsk bakgrund. Elever i skolan med annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning.


Tolk

Alla har rätt att få information som går att förstå. Personer som inte behärskar svenska har rätt till tolk vid besök till sjukvården, tandvården eller kontakter med kommuner och myndigheter. Det är gratis och tolken har tystnadsplikt.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter