Vård i Stockholms län

1177 vårdguiden

1177 Vårdguiden ger information och råd om sjukdomar och vart man vänder sig för att få vård. Där kan du få hjälp både på webbsidan och genom att ringa dem, dygnet runt och oavsett vart i Sverige du befinner dig. Telefonnumret är 1177 och webbadressen är 1177.se. Det är sjuksköterskor som svarar på dina frågor. Alla som arbetar med hälso- och sjukvård i Sverige har tystnadsplikt.


Region Stockholm

Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) ansvarar för att de som bor i Stockholms län får den hälso- och sjukvård och tandvård som de behöver. Hjälpen består bland annat av råd via telefon, akutvård, förlossning och tandvård. Regionen arbetar även med att förbättra människors hälsa genom att minska övervikt, rökning samt alkohol- och drogmissbruk.


Rätt att välja vårdgivare

Patienter i Stockholms län har rätt att själv välja vilken vårdmottagning man vill gå till. Du kan till exempel välja att gå till en vårdcentral i en annan kommun för att de har kortare väntetider. Du behöver aktivt välja din vårdcentral, till exempel genom appen Alltid Öppet. Rätten att välja gäller även många andra vårdgivare, som till exempel mödrahälsovården och barnavårdscentralerna.


Behandlingscenter i Stockholm

I Stockholm finns ett behandlingscenter för krigsskadade och torterade som Röda Korset driver. De hjälper personer som lider av trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser. Boende i hela Stockholms län kan få hjälp på centret, som finns i centrala Stockholm. Behandlingen är kostnadsfri.


Tolktjänster i Stockholms län

Alla har rätt att få information som går att förstå. Personer som inte behärskar svenska har rätt till tolk vid besök till sjukvården, tandvården eller kontakter med kommuner och myndigheter. Det är gratis och tolken har tystnadsplikt.


Transkulturellt centrum

I Stockholms län finns Transkulturellt centrum. Det är ett kunskapscentrum som arbetar på uppdrag av region Stockholm. Centret är fokuserade på kulturmöten inom vården i länet, och erbjuder bland annat utbildning till vårdpersonal.

På deras hemsida finns filmer om hälsa på flera olika språk.
Filmer om hälsosamma vanor

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter