Familjeliv

Det här avsnittet handlar om vilka bestämmelser som finns inom äktenskap och samboende. Det handlar också om föräldraskap, barns rättigheter, barnomsorg och utbildning för barn. Här finns information om skolan, modersmålsundervisning och hur föräldrar kan vara delaktiga i sina barns barnomsorg och skolgång.


Innehåll i korthet

  • Det finns särskilda lagar som gäller för familjer i Sverige. Det finns till exempel bestämmelser om äktenskap, samboende och relationen mellan barn och föräldrar.
  • Sverige har skrivit under FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen. Barnkonventionen handlar om att alla barn har samma rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras.
  • Gemensam vårdnad betyder att föräldrarna tillsammans ska ansvara för och besluta om frågor som rör barnet. Enskild vårdnad betyder att bara den ena av föräldrarna har det juridiska ansvaret för barnet.
  • Brott i nära relationer betyder att en brottslig handling sker av en partner, av föräldrar, av syskon eller av andra släktingar. Det kan till exempel handla om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det är viktigt att göra en polisanmälan om man utsätts för våld.
  • I Sverige blev barnaga förbjudet år 1979. Det betyder att det enligt lag är förbjudet att utsätta barn för kroppsstraff i uppfostrande syfte.
  • Barn och ungdomar som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning. Det är viktigt för barn att lära sig sitt modersmål för att lättare kunna utvecklas och lära också på svenska.
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter