Stöd och hjälp från samhället

Närbild på två personers händer som skakar hand. Polisen, kommunens socialtjänst, kvinnojourer och mansjourer ger stöd till vuxna och barn som utsätts för våld eller hot.

Personer som är utsatta för våld har rätt att få stöd från sin kommun. Flera kommuner erbjuder även hjälp till de som utövar våld. Kontakta din kommun för att höra vilken sorts hjälp och stöd som de kan erbjuda dig. Det finns många jourer som erbjuder stöd, hjälp och rådgivning. Många av jourerna är bemannade dygnet runt och de som ringer kan vara anonyma.


Stöd för barn

När en vuxen ser att ett barn utsätts för våld eller annan kränkande behandling bör de kontakta kommunens socialtjänst eller polisen. Det går bra att vara anonym.

Barn som far illa kan själva prata med en lärare eller kurator på skolan, eller någon annan vuxen som de har förtroende för. Barn kan också få stöd och hjälp genom att ringa till organisationen BRIS, Barnens Rätt i Samhället.

Mer information och stöd för barn hos:

Barnens Rätt i Samhället: www.bris.se
Till Bris kan personer som är under 18 år, ringa eller maila för att få prata med en kurator.

Jourhavande kompis som Röda korsets ungdomsförbund driver. Hit kan personer som är under 25 år höra av sig för att få hjälp.

Linnamottagningen, för unga personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller blivit gifta eller rikserar att bli gifta mot sin vilja. www.kvinnonet.net

Elektra: organisation som ger stöd till pojkar och flickor som utsätts för hedersrelaterat förtryck: http://elektra.fryshuset.se/

Origo ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck för unga personer i Stockholms län. www.origostockholm.se


Stöd för vuxna

Kvinnor som utsätts för våld kan kontakta sin kommuns socialtjänst, polisen eller en kvinnojour. Hos en kvinnojour kan kvinnor få samtalsstöd och juridisk och praktisk hjälp med att till exempel göra en polisanmälan eller att ansöka om skilsmässa. Där kan också kvinnor som utsätts för våld få skyddat boende.

För män som utsätts för våld eller som utövar våld eller hot och som vill ändra sitt beteende finns stöd att få från exempelvis mansjourer eller kriscentrum för män.


Läs mer

 

Kvinnofridslinjen: nationell stödtelefon som genom tolk kan ge stöd på många språk. www.kvinnofridslinjen.se

Brottsofferjouren: ger stöd till brottsoffer på många språk. www.boj.se
Telefon: 0200-212019.

Rådgivningssbyrå för asylsökande och flykingar: en ideell förening som erbjuder gratis rådgivning om asyl. www.sweref.org/

RFSL stödmottagning: ger stöd till hbtqi-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. www.rfsl.se

Terrafem: organisation som arbetar mot mäns våld mot kvinnor. Har en jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. www.terrafem.org

Somaya kvinno- & tjejjour kan ge stöd på många olika språk. www.somaya.se

Sveriges Mansjourers Riksförbund: www.mansjouren.se

 


RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter