Äktenskap och samboende

Det finns särskilda lagar som gäller för familjer i Sverige. I lagarna ingår bestämmelser om äktenskap, samboende och relationen mellan föräldrar och barn. Familjerätt handlar om vilka rättigheter och skyldigheter parterna har mot varandra.


Äktenskap

Ett äktenskap ingås mellan två vuxna personer. Det är en juridisk överenskommelse som regleras av en speciell lag, Äktenskapsbalken.

I ett äktenskap har båda makarna ett ansvar för sin egen och den andra makens försörjning enligt lagen. Det betyder att båda makarna har ansvar för familjens ekonomi och sysslorna i hemmet. Om makarna har barn ska de båda betala för barnets uppehälle.

Sedan den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. Det betyder att två personer av samma kön kan gifta sig på samma villkor som par av olika kön.


Att gifta sig

För att gifta sig ska man ansöka om hindersprövning hos myndigheten Skatteverket. Det betyder att Skatteverket kontrollerar om det finns några hinder för giftermålet enligt lagen.

Ett hinder för att gifta sig är till exempel om någon av parterna är under 18 år eller om någon av dem redan är gift med någon annan.

Varje kvinna eller man väljer fritt vem hon eller han vill gifta sig med. Så kallade tvångsäktenskap är förbjudna enligt lagen.

Man kan välja en religiös vigsel hos ett trossamfund. Den person som viger paret måste ha vigseltillstånd för att vigseln ska bli giltig enligt lagen. Ett annat alternativ är en så kallad borglig vigsel hos en tjänsteman som Länsstyrelsen har utsett.


Sambo

Sambor är två personer som bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande. Samborna kan vara av samma eller av olika kön.

I sambolagen står det vilka rättigheter och skyldigheter samborna har mot varandra. Samborna har inte samma rättigheter och skyldigheter som i ett äktenskap, till exempel vid en separation eller vid ett dödsfall.


Skilsmässa

Gifta par som vill att äktenskapet ska upphöra kan lämna in en ansökan om skilsmässa till domstolen tingsrätten. När båda makarna är överens om att skiljas, kan skilsmässan börja gälla genast om det inte finns barn under 16 år. Om makarna har barn ska de först ha en så kallad betänketid på sex månader. Därefter kan skilsmässan gå igenom. Om bara den ena maken vill skiljas, har hon eller han rätt att få göra det efter sex månaders betänketid. När ett par skiljer sig ska man göra en bodelning där alla tillgångar delas mellan makarna. För att få mer information om bodelning kan man vända sig till kommunen eller en jurist.

 

Separation vid samboförhållande

Som sambo har man inte samma juridiska och ekonomiska skydd som i ett äktenskap. Om ett samboförhållande tar slut säger lagen att samborna ska dela på de saker som de köpt till sitt gemensamma boende. Samborna kan göra en bodelning om de vill.

 

Familjerådgivning

Par som har problem i sin relation eller vill ha stöd vid en skilsmässa kan vända sig till familjerådgivningen. Familjerådgivning kan stödja paret i att lösa sina problem. För att boka en tid hos familjerådgivningen ska man kontakta sin kommun.


Arv

Det finns en särskild lag, Ärvdabalken, som talar om vem som har rätt att ärva en person som avlidit. Det finns olika regler för gifta och sambos. Hur man ärver varandra kan ändras genom ett testamente. Barn har alltid rätt att ärva sina föräldrar, och döttrar och söner ärver lika mycket. Om man vill veta mer om arvsrätt och att skriva testamenten kan man kontakta en jurist.

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter