Om föräldrar separerar

Om föräldrar med gemensam vårdnad separerar eller skiljer sig, fortsätter de att ha gemensam vårdnad om barnet om inget annat beslutas.


Boende och umgänge

Föräldrarna ska tillsammans besluta om var det blir bäst för barnet att bo vid en separation eller en skilsmässa.

Alla barn har rätt till en personlig och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar. Det kallas för umgängesrätt. Föräldrarna har gemensamt ansvar för att barnet får träffa båda sina föräldrar.

Om föräldrar inte kan komma överens om var barnet ska bo eller hur mycket barnet ska träffa den andra föräldern, kan de få råd och stöd från kommunen för att komma överens. Om de ändå inte kan komma överens kan de gå till domstol.


Underhållsbidrag

Föräldrarna är gemensamt skyldiga att försörja sina barn efter en separation. Om ett barn bara bor hos den ena föräldern, ska den andra föräldern betala underhållsbidrag.

Om de inte kan komma överens kan de få stöd från kommunen eller gå till domstol.


Samhället kan ge stöd

Samhället kan ge stöd till föräldrar och barn som har problem. Det kan till exempel vara problem i relationen mellan barn och förälder eller att barnet inte mår bra av någon anledning. Då kan man vända sig till socialtjänsten eller familjecentralen i sin kommun. Man kan också prata med kuratorn eller sjuksköterskan på barnets skola.

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter