Barn och föräldrar

Att bli förälder

I samhället finns det många olika typer av stöd för barn och deras föräldrar. Till exempel finns det gratis mödra- och barnhälsovård, betald föräldraledighet, kommunal barnomsorg och familjerådgivning.


Att vänta barn

Det är ofta en stor omställning i föräldrars liv att få ett barn. En gravid person har rätt att få vara ledig från arbetet en viss tid innan förlossningen med ersättning från Försäkringskassan.  För råd och stöd kan man kontakta barnmorskemottagningen/mödrahälsovården i sin kommun.


När barnet är fött

Hos barnavårdscentralen får man som förälder hjälp och stöd med att sköta om sitt barn. De har också speciella stödgrupper för till exempel ensamstående föräldrar och unga föräldrar.


Föräldrapenning

Föräldrapenning är pengar som föräldrar får för att vara lediga från arbetet eller studier för att ta hand om sitt barn istället. Det finns många olika regler för hur mycket pengar man kan få i föräldrapenning och vem som har rätt att få det till exempel. Föräldrar ansöker om föräldrapenning hos Försäkringskassan. Kontakta Försäkringskassan om du har frågor om föräldrapenningen.


Att fastställa faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför ska man fastställa vilka föräldrarna är till alla barn som föds. Det handlar bland annat om barnets rätt att få veta sitt eget ursprung, och om rätt till försörjning och arv.

Om mamman är ogift eller frånskild måste faderskapet eller föräldraskapet utredas. Det gör man hos socialtjänsten i sin kommun. Läs mer på din kommuns webbplats om att fastställa faderskap.


Vårdnad och umgänge

Alla barn har rätt till en vårdnadshavare. Det betyder att det måste finnas någon som har ansvaret för att barnet får vad det behöver, som mat och kläder, och att barnet mår bra. Oftast är det föräldrarna men det kan också vara en annan person.

Gemensam vårdnad betyder att föräldrarna tillsammans ska ansvara för och besluta om frågor som rör barnet. Enskild vårdnad betyder att bara den ena av föräldrarna har det juridiska ansvaret för barnet.

Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om barnet. När föräldrarna inte är gifta står barnet automatiskt under mammans vårdnad. Föräldrarna kan när som helst anmäla till myndigheten Skatteverket att de vill ha gemensam vårdnad.


Barnets medborgarskap

När barnet folkbokförs ska Skatteverket bedöma vilket medborgarskap barnet har. Om en förälder är svensk medborgare och barnet föds i Sverige, blir barnet svensk medborgare. Om båda föräldrarna är utländska medborgare gäller speciella regler.


 

Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Föräldrarnas rättigheter och skyldigheter beskrivs i en speciell lagtext, Föräldrabalken. Det är föräldrarna som har ansvaret för barnet och bestämmer över honom eller henne. Föräldrarna kan till exempel bestämma hur länge barnet får vara ute på kvällarna, vilken skola hon eller han ska gå i och hur mycket barnet får i veckopeng.

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter