Våld mot barn

Varken föräldrar eller andra vuxna har rätt att på något sätt behandla barn eller unga illa. Samhället ska på alla sätt skydda barn och unga mot barnmisshandel och sexuella övergrepp.

I Sverige blev barnaga förbjudet år 1979 eftersom våld skadar barn. Det betyder att det är förbjudet enligt lag att utsätta barn för kroppsstraff i uppfostrande syfte. Den person som slår eller kränker ett barn kan bli straffad för det.

Våld mot barn kan handla om:

  • fysisk misshandel – om en vuxen slår, sparkar, skakar, biter eller på andra sätt skadar barnet
  • psykisk misshandel – om en vuxen hotar, kränker eller skrämmer barnet
  • bristande omsorg – om en vuxen inte ser till att barnet får mat, kläder, sjukvård eller på annat sätt inte sköter om barnet

Vuxna får inte ha sexuellt umgänge med barn under 15 år, enligt lagen Brottsbalken. Om en vuxen har sex med ett barn räknas det som ett mycket allvarligt brott.


Könsstympning och omskärelse

Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är förbjudet enligt svensk lag och straffbart även om det görs utomlands. Att förbereda för att göra en könsstympning eller kvinnlig omskärelse är också förbjudet.

Omskärelse av pojkar är tillåtet enligt lagen om det utförs av en legitimerad läkare.


Anmälningsplikt till socialtjänsten

Alla vuxna som i sitt arbete möter barn och ungdomar som kanske blir slagna, bevittnar våld eller på annat sätt far illa, måste enligt lag informera socialtjänsten så att barn och familjer kan få stöd och hjälp. Det kallas för anmälningsplikt. Om socialtjänsten får veta att ett barn kanske far illa ska de starta en utredning om barnets och familjens situation för att se vilken hjälp som behövs. Om barnet har blivit utsatt för ett brott som barnmisshandel eller sexuella övergrepp görs en anmälan till polisen som då utreder själva brottet.

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter