Brott inom familjen

Våld och hot är alltid ett övergrepp från en människa mot en annan, och är ett brott mot svensk lag. Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter får ingen utsättas för våld.

Brott i nära relationer betyder att en brottslig handling sker av en partner, av föräldrar, av syskon eller av andra släktingar. Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara att den ena parten kontrollerar, tvingar, hotar eller låser in den andra. Alla typer av brott i nära relationer kan ge fängelsestraff.

Den här typen av brott förekommer i alla samhällsgrupper, i alla typer av relationer och i alla delar av världen. Brotten sker oftast i hemmet. Anledningarna till våld och förtryck kan vara olika. Ibland förekommer våld och hot i samband med alkohol, droger eller psykisk sjukdom. Ibland är svartsjuka en faktor eller att den ena parten vill ha makt och kontroll över den andra. Våldet kan också bero på så kallat hederstänk. Då kontrolleras och begränsas kvinnors och flickors eller pojkars liv med hänvisning till familjens heder.

Hur påverkas barnen?
Barn som lever i familjer där det finns våld skadas nästan alltid på något sätt. De kan till exempel känna ångest, bli deprimerade eller mer aggressiva än andra barn. Det brukar även gälla när man tror att barnet inte har sett eller märkt av våldet eller hoten. Ett barn som ser våld i nära relationer, betraktas också som ett offer enligt svensk lag.


Polisanmälan

Det är viktigt att göra en polisanmälan om man utsätts för brott. En anmälan kan vara ett sätt att få slut på våldet och kränkningarna.

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter