Barnets rättigheter

En flicka tittar på vad en annan flicka skriver på ett papper.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, talar om vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen.

Sverige har skrivit under barnkonventionen, och det har nästan alla länder i världen gjort. Det betyder att Sverige har lovat att följa det som står i barnkonventionen.

De viktigaste punkterna i barnkonventionen handlar om att alla barn har samma rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras. Barn har rätt till liv och utveckling, de har rätt att tänka och säga vad de vill och barns bästa ska alltid komma i första hand.


Barnombudsmannen

Det finns en speciell myndighet som heter Barnombudsmannen, BO. De ska bevaka barns rättigheter. Målet är att barn ska respekteras och ges möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande.


Viktiga åldrar

I Sverige blir man straffmyndig när man fyller 15 år. Det betyder att man bara kan dömas till straff för brott om man har fyllt 15 år.

När man fyller 18 år är man myndig. Då har man rätt att bestämma över sitt liv och att ha ett eget hushåll. Då får man rösta, gifta sig, ta lån och ta körkort.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter