Barnomsorg

Barnomsorg är pedagogiska verksamheter för barn som ska göra det möjligt för föräldrar att arbeta och studera. Även barn till föräldrar som söker arbete eller är hemma med yngre syskon har rätt till barnomsorg. Barnomsorgen sköts av kommunen. Ofta finns även kooperativa och privata alternativ.


Öppen förskola

Öppen förskola är en träffpunkt för föräldrar och små barn. Dit kan barn och föräldrar gå för att träffas och leka. Det finns personal på öppna förskolan men föräldern måste hela tiden vara med. Öppna förskolor drivs av kommunen eller andra organisationer, till exempel kyrkan. Verksamheten är gratis och man kan gå dit när det är öppet utan att anmäla sig.


Förskola för de små barnen

I Sverige får de små barnen gå i förskola (dagis) när föräldrarna arbetar eller studerar. Förskola finns för barn från 1 till 5 år.

Det finns både kommunala och privata förskolor. Barnet kan också gå på familjedaghem, eller hos dagmamma som det också kallas. Kommunerna kan i vissa fall också ge barnomsorg på kvällar och nätter, om föräldrarna arbetar då.

Alla förskolor ska följa samma regler men kan ha olika pedagogik. Barn i förskolan ska få lek, omsorg, lärande, trygghet och utveckling.

Barn med ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

En del av personalen har högskoleutbildning, de kallas för förskollärare. Annan personal har gymnasieutbildning och kallas för barnskötare.

För att ansöka om en kommunal förskoleplats för sitt barn ska man kontakta sin kommun. Privata förskolor har sina egna köer och för att ansöka om plats kontaktar man förskolan direkt. Man betalar en avgift för att ha sitt barn i förskola.


Inskolning på förskola

När ett barn börjar på förskola är inskolning viktig för att barnet ska vänja sig vid den nya miljön och alla nya människor. Det ger också föräldrarna en chans att lära känna det som kommer att bli en stor del av barnets vardag.


Föräldrars delaktighet i barnomsorgen

För att förskoleverksamheten ska bli så bra som möjligt för barnen jobbar förskolor och familjedaghem tillsammans med föräldrarna. Det sker genom utvecklingssamtal, föräldramöten och olika typer av råd där föräldrar och personal kan träffas och prata om hur förskolan arbetar och hur det går för barnen.

För barn är det ofta positivt att känna att deras föräldrar engagerar sig i förskolan, och föräldrarna får också en förståelse för barnets vardag och utveckling.

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter