Demokrati och styre

Sverige är en demokrati. Det betyder att makten utgår från folket. Det sker genom att folket bestämmer vilka politiker som ska styra landet.

Det här avsnittet handlar om hur demokratin fungerar och vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter invånarna har. Avsnittet handlar också om hur rättsväsendet ser ut.


Innehåll i korthet

  • Sverige är en demokrati där folket bestämmer vilka politiker som ska styra landet.
  • Folket väljer politiker i allmänna val vart fjärde år.
  • Sveriges riksdag och Europeiska Unionen, EU, stiftar lagar som ska gälla i Sverige.
  • Sverige har skrivit under på de flesta dokument som rör mänskliga rättigheter inom Förenta Nationerna, FN.
  • En person som har blivit diskriminerad kan anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen.
  • Barnkonventionen säger att alla barn är lika mycket värda och att inga barn får bli sämre behandlade.
  • Behöver man akut hjälp av polisen ska man ringa 112.
  • Behöver man tala med polisen kan man ringa 114 14.
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter