Kommun och politik i Stockholms län

Kommunen styrs av politiker. Vid de politiska valen, vart fjärde år, väljer medborgarna vilka politiska partier som ska finnas med i kommunfullmäktige. Det är i kommunfullmäktige där besluten för kommunens verksamheter tas.

 

Exempel på verksamheter som kommunen enligt lag har ansvar för:

• Förskola och skola

• Äldreomsorg

• Försörjningsstöd

• Bibliotek

 

Läs mer om politik i din kommun på kommunens webbplats.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter