Grundlagarna

Det finns flera lagar och internationella överenskommelser som skyddar invånarnas grundläggande rättigheter i Sverige.

Grundlagarna talar om vilka friheter och rättigheter Sveriges invånare har. Grundlagarna är svårare att ändra på än andra lagar. Till exempel måste riksdagen rösta för samma ändring i grundlagarna två gånger, med ett val emellan.

Grundlagarna ger människor rätt till bland annat:

  • Religionsfrihet – att tro på vad man vill och ha vilken religion man vill<
  • Tryckfrihet – att få skriva och trycka texter med vilket innehåll man vill
  • Yttrandefrihet – att få säga och skriva och uttrycka vad man vill
  • Informationsfrihet – att få ge och ta emot information
  • Föreningsfrihet – att få bilda föreningar med andra och tala om vad man vill
  • Mötesfrihet – att samlas som man vill och tala om vad man vill
  • Demonstrationsfrihet – att få ordna och delta i demonstration på allmän plats
  • Allemansrätten – att alla människor har rätt att vara ute i naturen
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter