Barnets rättigheter

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, talar om vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen.

Sverige har skrivit under barnkonventionen, och det har nästan alla länder i världen gjort. Det betyder att Sverige har lovat att följa det som står i barnkonventionen.

De viktigaste punkterna i barnkonventionen handlar om att alla barn har samma rättigheter och lika värde, och att ingen får diskrimineras. Barn har rätt till liv och utveckling, de har rätt att tänka och säga vad de vill, och barns bästa ska alltid komma i första hand.


Barnombudsmannen

Det finns en speciell myndighet som heter Barnombudsmannen, BO. De ska bevaka barns rättigheter. Målet är att barn ska respekteras och ges möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande.

Läs mer om barnets rättigheter:
barnombudsmannen.se
bris.se

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter