Så styrs Sverige

Val

Folket väljer vilka politiker som ska sitta i riksdagen, regionen och kommunen vart fjärde år. Valen är hemliga och ingen behöver berätta vad man har röstat på.

För att få rösta ska man vara minst 18 år. I valet till riksdagen krävs svenskt medborgarskap. I valen till regionen och kommunen kan man vara utländsk medborgare men man måste vara folkbokförd i Sverige sedan minst tre år.

Folkomröstning

Ibland bestämmer kommunen eller riksdagen att det ska vara en folkomröstning. Det betyder att invånarna i en kommun eller i hela landet får vara med och säga vad de tycker om en viss fråga.

Vid den senaste folkomröstningen, år 2003, röstade svenska folket om att byta pengar från kronor till Euro. Svenska folket röstade nej till Euro.

Läs mer

www.val.se, Valmyndighetens webbplats

Information finns på lättläst svenska och på andra språk.


Riksdagen

I Sveriges riksdag sitter 349 kvinnor och män som kallas riksdagsledamöter. De representerar alla de partier som fått tillräckligt många röster i valet. Mellan 2014-2018 finns åtta partier representerade i riksdagen. Riksdagen beslutar om vilka nya lagar som ska gälla i landet. Riksdagen bevakar också att regeringen sköter sitt jobb, och bestämmer hur statens pengar ska användas.

Läs mer:

www.riksdagen.se, Riksdagens hemsida

Information finns på lättläst svenska och på olika språk.


Regeringen

Regeringens uppgift är att styra Sverige. Det sker genom att regeringen ser till att riksdagens beslut genomförs. Regeringen kan också föreslå nya lagar eller lagändringar.

Till sin hjälp i arbetet har regeringen ett regeringskansli med departement som arbetar med olika frågor. Till exempel arbetar Utbildningsdepartementet med frågor om utbildning och Kulturdepartementet arbetar med kultur-, medie- och idrottsfrågor. Det parti eller de partier som får flest röster i valet får bilda regering.

Läs mer:

www.regeringen.se, regeringens hemsida

Information finns på lättläst svenska och på andra språk.


Politiska partier

Det finns politiska partier både i och utanför riksdagen. Partierna vill gärna ha nya medlemmar som vill engagera sig i politiken. Genom att engagera sig i ett politiskt parti kan man vara med och påverka i samhället.

Läs mer om partierna och deras politik, och hur man kontaktar dem på deras webbplatser. Nästan alla riksdagspartier har information på lättläst svenska och på andra språk.


Sverige är med i EU

Sverige är medlem i Europeiska Unionen, EU. År 2018 har EU 28 medlemsländer. EU är från början ett samarbete kring fred, men i dag samarbetar länderna på flera områden, som till exempel ekonomi, miljö och jordbruk.

EU fattar beslut om nya lagar som gäller i alla medlemsländerna. Det betyder att Sveriges riksdag inte är ensam om att besluta om lagar som ska gälla i Sverige. Vart femte år är det val till EU-parlamentet. Då väljs de politiker som ska representera Sverige i EU. Nästa val är 2019.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter