Jämställdhet

 

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det regleras av diskrimineringslagen.

Regeringen har också en jämställdhetspolitik. De menar att om samhället blir jämställt så blir det mer rättvist och demokratiskt. Jämställdhet gör att samhället utvecklas eftersom alla människors resurser och erfarenhet tas tillvara. Därför bör samhället arbeta för att uppnå jämställdhet.

 

Exempel på jämställdhetsarbete:
  • Bekämpa mäns våld mot kvinnor
  • Bekämpa prostitution och människohandel
  • Förbättra kvinnors hälsa
  • Satsa på jämställda löner
  • Satsa på jämställdhet inom skolan

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter