Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det regleras av diskrimineringslagen.

Exempel på jämställdhetsarbete:
  • Bekämpa mäns våld mot kvinnor
  • Bekämpa prostitution och människohandel
  • Förbättra kvinnors hälsa
  • Satsa på jämställda löner
  • Satsa på jämställdhet inom skolan

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter